Obecné zastupiteľstva 18.3.2019

on piatok, 15. marec 2019, 08:59. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.03.2018 (pondelok) o 18,00 hod. na obecnom úrade.

Program zastupiteľstva nájdete tu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

on štvrtok, 28. február 2019, 18:52. Posted in aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pusté Čemerné  za kalendárny rok 2018 je:24,84  %

Sadza poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) je : 10,-EUR

Zámer prevodu majetku obce Pusté Čemerné

on utorok, 19. február 2019, 11:31. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné  zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: