Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné

on štvrtok, 07. február 2019, 20:44. Posted in aktuality

Vážení podielnici Urbariátu PS - Pusté Čemerné,  pozývame Vás na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční dňa 2. marca 2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pustom Čemernom.

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

on pondelok, 28. január 2019, 19:37. Posted in aktuality

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Oznam pre daňovníkov

on štvrtok, 17. január 2019, 13:55. Posted in aktuality

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ak došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti, výmery nehnuteľnosti resp. iným zmenám priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, je daňovník povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 31.01.2019.

 

Úľava na poplatku za komunálny odpad

O úľavu na poplatku za komunálne odpady na rok 2019 je možné požiadať a doložiť doklady v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Čemerné č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Žiadosť o Úľavu na poplatku za komunálny odpad nájdete v sekcii "Dokumenty na stiahnutie" alebo priamo tu