Výsledky prezidentských volieb 2019 - 2. kolo

on pondelok, 01. apríl 2019, 17:11. Posted in aktuality

Výsledky prezidentských volieb v Pustom Čemernom.

Výlukové práce na trati

on utorok, 26. marec 2019, 07:48. Posted in aktuality

Dňa 28. marca 2019 (štvrtok) bude ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy v čase od 10.30 h. do 15.30 h. na traťovom úseku: Strážske - Michalovce.

Zastávka náhradnej autobusovej dopravy pre Pusté Čemerné: zastávka SAD "Pusté Čemerné, č.d. 75"

Oznámenie

on štvrtok, 21. marec 2019, 14:27. Posted in aktuality

o vyhlásení  uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení.

Dňa 14.02.2019 tunajší stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Pusté Čemerné – úprava NN, zriadenie VN a TS“.