Výzva na predloženie cenovej ponuky

on pondelok, 11. jún 2018, 06:28. Posted in aktuality

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru s montážou.

Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska v obci Pusté Čemerné o rozmeroch 20x15 m s dopadovou plochou. Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv pre rôzne vekové kategórie, poskytujúce možnosti pre hru a zároveň pre rozvoj pohybových zručností a pod.. Navrhované herné prvky a zostavy sú certifikované, spĺňajúce platné predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk v zmysle noriem STN EN 1176 a 1177. Detské ihrisko bude pozostávať z nasledujúcich prvkov: hernej zostavy, pyramídy, kolotoča, vahadlovej hojdačky, pružinovej hojdačky. Podrobný popis herných prvkov je špecifikovaný v prílohe č. 3.
Obstarávané hracie prvky a zostavy sú vrátane montáže. Súčasťou realizácie detského ihriska je aj dopadová plocha.

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky (príloha č.1)
Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2)
Detailný popis herných prvkov (príloha č. 3)
Výkaz - výmer

Záverečný účet obce za rok 2017

on štvrtok, 24. máj 2018, 19:56. Posted in aktuality

Na stránke bol zverejnený Záverečný účet obce za rok 2018. Nájdete ho v sekcii Samospráva/Záverečný účet obce. 

Obecné zastupiteľstvo - 18.05.2018

on pondelok, 14. máj 2018, 16:49. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.5.2018 o 18,00 hod. na obecnom úrade.

Program zastupiteľstva nájdete tu