Pozvánka na OZ 03.08.2020

on štvrtok, 30. júl 2020, 12:53. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08.03.2020 o 17,00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Program zastupiteľstva nájdete tu.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre stavbu "ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

on štvrtok, 02. júl 2020, 05:25. Posted in aktuality

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciach vydáva stavebné povolenie pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné".

Rozhodnutie formou Verejnej vyhlášky si môžete pozrieť tu

Oznámenie o strategickom dokumente - záverečné stanovisko

on pondelok, 29. jún 2020, 06:40. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné oznamuje občanom, že mu bolo dňa 29.06.2020 Okresným úradom Košice, odpor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené Oznámenie o strategickom dokumente - " Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja".

Dokument nájdete TU.