Oznámenie o strategickom dokumente

on pondelok, 18. máj 2020, 10:40. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné oznamuje občanom, že mu bolo dňa 15.5.2020 Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené Oznámenie o strategickom dokumente

Pozvánka na OZ 05.05.2020

on piatok, 01. máj 2020, 15:19. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 05.05.2020 o 18,00 hod. v malej zasadačke obecného úradu.

Program zastupiteľstva nájdete tu.

Oznámenie o začatí stavebného konania

on streda, 22. apríl 2020, 12:33. Posted in aktuality

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním k stavbe "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné".