Prerušenie distribúcie elektriny - január

on sobota, 04. január 2020, 20:00. Posted in aktuality

VSD a.s. oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pusté Čemerné.

Pre viac informácii otvorte celý článok. 

Harmonogram zberu odpadu 2020

on pondelok, 23. december 2019, 09:27. Posted in aktuality

Na stránke bol zverejnený Harmonogram zberu odpadu na rok 2020. Nájdete ho v sekcii - Rýchle informácie alebo priamo tu

Oznámenie Obce Pusté Čemerné verejnou vyhláškou

on štvrtok, 19. december 2019, 12:01. Posted in aktuality

Listom zo dňa 17.11.2019 požiadal občan Obce Pusté Čemerné p. Peter Fuga , bytom Pusté Čemerné č. 133, 072 22 Strážske o preverenie ako občania Obce Pusté Čemerné vypúšťajú a likvidujú odpadové vody z domácnosti. Zároveň žiadal, aby Obec Pusté Čemerné vyzvala všetkých obyvateľov Obce Pusté Čemerné o predloženie dokladov o vývoze žúmp (likvidácia odpadových vôd).