Zber veľkoobjemového odpadu

on nedeľa, 02. august 2015, 19:42. Posted in aktuality

Dňa 6. 8. 2015 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

on utorok, 28. júl 2015, 19:38. Posted in aktuality

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25.06.2015 boli pridané do sekcie uznesenia zo zasadnutia OZ 2015.

Záverečný účet obce je zverejnený v sekcii Záverečný účet obce.

Schválene VZN obce boli zverejnené v sekcii Všeobecné záväzné nariadenia 2015

Záverečné stanovisko

on pondelok, 27. júl 2015, 17:40. Posted in aktuality

Zverejnenie záverečného stanoviska z procesu posudzovania navrhovanej činnosti "Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné", ktorej navrhovateľom je spoločnosť Železnice Slovenskej republiky.