Informácie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

on utorok, 28. júl 2015, 19:38. Posted in aktuality

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25.06.2015 boli pridané do sekcie uznesenia zo zasadnutia OZ 2015.

Záverečný účet obce je zverejnený v sekcii Záverečný účet obce.

Schválene VZN obce boli zverejnené v sekcii Všeobecné záväzné nariadenia 2015

Záverečné stanovisko

on pondelok, 27. júl 2015, 17:40. Posted in aktuality

Zverejnenie záverečného stanoviska z procesu posudzovania navrhovanej činnosti "Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné", ktorej navrhovateľom je spoločnosť Železnice Slovenskej republiky.

Zhromaždenie občanov

on štvrtok, 23. júl 2015, 06:29. Posted in aktuality

  Starosta obce Oto Fenin zvoláva v piatok 24.7.2015 na 14.00 hod. Zhromaždenie občanov   v súvislosti s realizovaním projektu "Úprava odvodňovacieho kanála v časti obce Valal".

  Na zhromaždenie pozývame predovšetkým občanov od čísla domu 5 po číslo domu 56. 

  Zhromaždenie občanov sa uskutočni na obecnom úrade.