Zámer prevodu majetku

on piatok, 24. január 2020, 09:57. Posted in aktuality

Zámer prevodu majetku obce. Prenájom pre Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Prerušenie distribúcie elektriny - aktualizácia

on utorok, 21. január 2020, 06:30. Posted in aktuality

V dňoch 21., 22., 23., 24.1. sa plánovaná odstávka elektrickej energie NEUSKUTOČNÍ.

Oznam pre daňovníkov 2020

on utorok, 21. január 2020, 06:28. Posted in aktuality

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ak došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti, výmery nehnuteľnosti resp. iným zmenám priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, je daňovník povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 31.01.2020.

 

Úľava na poplatku za komunálny odpad

O úľavu na poplatku za komunálne odpady na rok 2020 je možné požiadať a doložiť doklady v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Čemerné č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Žiadosť o Úľavu na poplatku za komunálny odpad nájdete v sekcii "Dokumenty na stiahnutie" alebo priamo tu