Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

on streda, 07. december 2016, 19:03. Posted in aktuality

Na stránke bol zverejnený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce - Programové obdobie 2016 - 2020 s výhľadom na rok 2024. 

Dokument nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie alebo priamo kliknutím tu

Zverejnenie dokumentov na stránke

on streda, 23. november 2016, 18:28. Posted in aktuality

Na stránke boli zverejnené dokumenty:

  • Návrh rozpočtu obce na rok 2017
  • Návrh VZN č. 3/2016 o Dani z nehnuteľnosti za rok 2017
  • Návrh VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2017
  • Návrh VZN č. 5/2016 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Pusté Čemerné

Dokumenty nájdete v sekcii Úradná tabuľa/ Zverejnené dokumenty alebo priamo tu.  

Uznesenia z OZ 28.10.2016

on pondelok, 14. november 2016, 18:19. Posted in aktuality

Na stránke obce boli zverejnené Uznesenia zo zasadania OZ z 28.10.2016.

Nájdete ich v sekcii Samospráva/Zasadanie OZ alebo po kliknutí tu