Prechádzka Kolovou horou

on pondelok, 07. november 2016, 20:07. Posted in aktuality

Klub slovenských turistov Strážske a obec Pusté Čemerné Vás pozývajú na VII. ročník turistického pochodu Prechádzka Kolovou horou.

Zraz účastníkov 17. novembra (štvrtok) o 9.00 hod. pri MINI BARE v Pustom Čemernom.

Tešíme sa na Vás.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné

on piatok, 28. október 2016, 19:51. Posted in aktuality

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné uznesením č. 30/2016 zo dňa 28.10. 2016 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné a určenie požiadaviek a náležitosti prihlášky.

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné Vyhlasuje

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné na 09.12.2016 v malej zasadačke OcÚ. 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné nájdete po kliknutí tu, alebo v sekcii Úradná tabuľa/Zverejnené dokumenty. 

Zasadanie obecného zastupiteľstva

on utorok, 25. október 2016, 20:10. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2016 o 17,00 hod. na obecnom úrade.