Vyššie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Pustom Čemernom zasadá minimálne raz za 3 mesiace.

Všetky súvisiace dokumenty (pozvánky na OZ, návrh programu OZ, podklady pre rokovanie OZ, uznesenia OZ) nájdete prehľadne zoradené podľa volebných obdoby a jednotlivých rokov.  

Rýchly prístup k aktuálnym OZ aktuálneho volebného obdobia a roku.

 

Zvoľte si príslušné volebné obdobie:

Rokovací poriadok OZ obce Pusté Čemerné
Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Pusté Čemerné
 
 
Powered by Phoca Download