Vyššie

Zmluvy

Zmluva o dielo č. Z 04-1097-13,Upr.odvod.kanalov.
Zmluva o dielo č. Z 04-1097-13,Upr.odvod.kanalov.
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 5/2006 - S1
Zmluva na posk. finanč. prost. na podporu záujmov. vzdel. na rok 2013 - 8/2013
Dohoda č. 152/§51/2013 o zab. podmien. vykon. absol. praxe absolventa školy
Dohoda č. 152/§51/2013 o zab. podmien. vykon. absol. praxe absolventa školy
Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb
Zmluva o dielo - Bezpečnostný projekt
Zmluva o poskyt. finan. prostriedkov na podp. záujmov. vzdeláv. na škol. rok 2013/2014
Zmluva o poskytnuti finanč. prost. na zaujmové vzdelávanie
Zmluva o poskytnuti finanč. prost. na zaujmové vzdelávanie
Zmluva č. 1/2014 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 3/2009
zmluva .117- 2014 vzn o poskytnut dotcie na projekt 760.vroie
Zmluva o poskytnuťi finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2014/2015
 
 
Powered by Phoca Download