Vyššie

Zmluvy

Zmluva - o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Pusté Čemerné
Zmluva č. 1/1208 dotácia na podporu a rozvoj futbalu
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Zmluva č. 2/2018 dotácia na podporu Čemerňanka
Zmluva o dielo a Mandátna zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu
Zmluva - Rekonštrukcia spevnených plôch pri budove obecného úradu
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestnej komunikácie
Zmluva o dielo - detské ihrisko
Zmluva - podpora záujmového vzdelávania
Zmluva o dielo - rekonštrukcia verejných priestrantiev
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve ku dňu 01.01.2019
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019_Mesto Košice
Zmluva_Mestský podnik služieb Strážske
 
 
Powered by Phoca Download