Vyššie

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelavania na obdobie rok 2016
Zmluva o poskytovaní právnych zlužieb
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. Zop/2016/98-BZ
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum ovcí a miest
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Úrazové poistene uchádzačov o zamestnanie
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 201ý
Zmluva o poskytnutí dotácie - Čemerňanka
Zmluva - Rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev
Dodatok k zmluve - Rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Zmluva - Úprava odvodňovacích priekop
 
 
Powered by Phoca Download