Objednávky

ČísloPartnerÚčelPodpísalDátumSuma €
3-76/2013  Ing.Pavol Šoltýs

 Vypracovanie znaleckého

posudku

 Oto Fenin  15.4.2013  100€
4-126/2013  Lukaček s.r.o. Zhotovenie pečiatky  Mária Hreńová  13.6.2013  37,40€
5- 147/2013  Správa ciest KSK  Vysprávky výtlkov  Oto Fenin  9.7.2013  456€
6-148/2013  Správa ciest KSK  Rozšírenie cest kom  Oto Fenin  9.7.2013  984€
7-164/2013  VVS Čistenie priepustov  Oto Fenin  5.8.2013  743,15€
8-2013 Gastrogalaxi Termos nerezový/lakový  Oto Fenin  3.12.2013  264,07€
9-2013 Pártystany-Jičín Pártystan-PVC premium  Oto Fenin  3.12.2013  1043,00€
10-2013 Drevonax Pivný set záhradný 10ks  Oto Fenin  4.12.2013  743,07€
11-2013 Drevovýroba Brekov  Dosky na lavičky 26ks  Oto Fenin  5.12.2013  79,80€
   rok 2014        
 1/2014  Geodezia Michalovce  Geometrický plán na zameranie šatne - na ihrisku  Oto Fenin  19.2.2014  200,00€
 2/2014 Agentura Uhal  Vyhotovenie reklamných predmetov na 760 vyročie  Oto Fenin  28.7.2014  993.67€
 3/2014  VVS Michalovce  vytyčenie vod potrubia verejného vodovodu  Oto Fenin  20.8.2014  75,98€
 4/2014  Svokonzult  Asfaltovanie mostíkov pred vstupnými bránami na cintoríne  Oto Fenin  21.10.2014  1181€
 5/2014  Inprost  Obecne noviny  Mária Hreňová  27.11.2014  67.60€
 6/2014 Ing.Cyril Ciganoc  Kontrola hasiacich prístrojov  Oto Fenin  9.12.2014  52.80€
   ROK 2015        
 1/2015 Ing.Vladimír Tkáč  Školenie požiarnej ochrany  Oto Fenin  12.2.2015  52.80€
 2/2015  Ing.Andrej Pekárik  Výroba nábytku  Oto Fenin  23.9.2015  1093.20€
 3/2015  TIPOX-MI  Kontrola chladiaceho zariad.  Oto Fenin  12.11.2015  58,44€
 4/2015  FSS-Čemerňanka  Vystúpenie FSS-Čemerňanka  Oto Fenin  18.11.2015  150€
 5/2015  FSS-Čemerina  Vystúpenie FSS-Čemerina  Oto Fenin  18.11.2015  150€
 6/2015  NICOLSON s.r.o.  2xVypr. žiadosti o nenavr. finančný príspevok z P.R.V.+Verejne obstaravan.  Oto Fenin  3.12.2015  3100€
 7/2015  EIDON  Výroba nábytku  Oto Fenin  16.12.2015  346.20€
 8/2015  A-TYP Arch.atelier  Vytvorenie 4xkopii projektovej dokumentácie  Oto Fenin  31.12.2015  240€
 9/2015  Nier Fine Wines  Reklamne predmeti  Oto Fenin  31.12.2015  158€
    ROK 2016        
 1/2016  EUROFORMA,s.r.o.  Vypr. žiadosti o poskyt. podp. z Min.finan  Oto Fenin  14.3.2016  100€
 2/2016 Ing. Vladimír Kríž

 Vypr.proj.dokumentácie ,,Rozšírenie el. NN siete.

 Oto Fenin  15.7.2016

 650€

 

 3/2016 ARRIVA Michalovce  Preprava žiakov na trase P.Čemerné- Strážske  Oto Fenin  30.8.2016

 144€.156€

 108€

 4/2016 Ing.Vladimír Kríž  Vypr.proj.dokum.ver.osvetl.  Oto Fenin  5.9.2016  250€
 5/2016  FSS-Čemerina  Vystúpenie FSS-Čemerina  Oto Fenin  7.9.2016

 200€

 6/2016  FSS-Čemerňanka Vystúpenie FSS-Čemerňanka  Oto Fenin  7.9.2016  200€
 7/2016  AIP PROJEKT,s.r.o.

 Vypr.proj.dokum.na projekt
 ,,Uprava odvodň.priekop v obci Pusté Čemerné".

 Oto Fenin  4.10.2016  3000€
 8/2016  RIM-SK,s.r.o.  Rokovacie stoličky 5 ks  Oto Fenin  2.11.2016  350,04€
           
           
   ROK 2017        
1/2017  INPROST spol.sr.o

 Tlačivá- Daň z nehnuteľ.

 

Mária Hreňová  9.1.2017 15,35€
2/2017  EUROFORMA s.r.o.  Vypr. žiad.o posk. dotácie  Oto Fenin  20.4.2017 300€
3/2017 ARRIVA Michalovce Výlet pre deti Stara Ľubovňa  Oto Fenin  19.6.2017 378€
4/2017  Egmont  Oprava plynového kotla  Oto Fenin  23.6.2017 30€
5/2017 Arriva Michalovce Výllet pre dôchodcov Levoča Mária Hreňová  25.8.2017 392€
6/2017 A-TYP Arch.atelier Uprava projek-Rek.ver.pries Oto Fenin  22.9.2017 990€
7/2017 Mária Pokrývková Verejné obstr.-Rek.ver.pries Oto Fenin  18.10.2017 150€
8/2017 INPROST spol sr.o Tlačivá-Daň z nehnuteľnosti Mária Hreňová  14.11.2017  17,40€
9/2017 Tech.a zahr.služby  Drvenie konárov Oto Fenin  27.11.2017  200€
10/2017 Spev.súbor Tarnavčan  Vianočné vystúpenie Oto Fenin  13.12.2017  150€