Faktúry

 

 

ČísloPartnerÚčelDodanáSplatnáSuma €
 28/2013

Mestký podnik služieb
mesta Strážske

vývoz kom
odpadu

 7.5.2013  14.5.2013  160€
 29/2013  Ing. Pavol Šoltýs  Znalecky
posudok
 17.5.2013  6.6.2013  100€
 30/2013  RWE Gas Slovensko

 Faktúra za
plyn

 10.5.2013 16.5.2013  183€
 31/2013  Slovak telekom  Faktúra za
telefon
 10.5.2013  17.5.2013  25,09€
 32/2013  Orange  Faktúra za
telefon
29.5.2013 9.6.2013  30,60€
 33/2013

 Mestký podnik služieb

mesta Strážske

 komunálny

odpad

 6.6.2013  14.6.2013  160€
 34/2013  RWE Gas Slovensko

 Faktura za

plyn

 6.6.2013  18.6.2013  183€
 35/2013  SLovak Telekom

 Faktúra za

telefon

 7.6.2013  17.6.2013  23,11€
 36/2013  MICOMP s.r.o.

 Inštalácia

programu

 12.6.2013  15.6.2013  83,08€
 37/2013  Orange

 Faktúra za

telefon

 28.6.2013  10.7.2013  30,12€
 38/2013  VVS

 Faktúra za

Vodné Stočné

 2.7.2013  15.7.2013  11€
 39/2013

 Mestký podnik služieb

mesta Strážske

 komunálny

odpad

 2.7.2013  14.7.2013  160€
 40/2013  RWE Gas Slovensko

 Faktúra za

plyn

 2.7.2013  15.7.2013  183€
 41/2013  VVS

 Faktúra za

Vodné Stočné

 8.7.2013  22.7.2013  50,30€
 42/2013  Slovak Telekom

 Faktúra za

telefon

 10.7.2013  17.7.2013  21,32€
 43/2013  Orange

 Faktúra za

telefon

 31.7.2013  9.8.2013  29,99€
 44/2013  VSE

 Faktúra za

Elektrinu

 5.8.2013  8.8.2013  361€
 45/2013  Johnny servis s.r.o.  Johnny WC  5.8.2013  7.8.2013  60€
 46/2013  RWE

 Faktúra za

plyn

 6.8.2013  19.8.2013  183€
 47/2013  Správa ciest KSK

 Vysprávka

výtlkov

 6.8.2013  30.8.2013  456€
 48/2013  Správa ciest KSK

 Rozšírenie

cestnej kom

 6.8.2013  38.2013  984€
 49/2013

 Mestký podnik služieb

mesta Strážske

 komunálny

odpad

 7.8.2013  14.8.2013  160€
 50/2013

 Mestký podnik služieb

mesta Strážske

 ramenáč-vývoz

VKK

 7.8.2013  14.2013  162,94€
 51/2013

 Ing.Pancák-TREND

computer

 Uzávierka

kontroly

 7.8.2013  12.8.2013  80,50€
 52/2013

 Ing.Pancák-TREND

computer

 Ročná uzavierka

a konzultácie Pú

 7.8.2013  14.8.2013  221,75€
 53/2013

 Ing.Pancák-TREND

computer

 Uzavierka kontr

a konzultacie

 7.8.2013  13.8.2013  61,75€
 54/2013

 Ing.Pancák-TREND

computer

 Aktulizácie a data  7.8.2013  15.8.2013  106,75€
 55/2013  Slovak telekom  Faktúra za telefon  8.8.2013  17.8.2013  22,30€
 56/2013  ATOL HB s.r.o.  rúra pozinkovaná  8.8.2013  13.8.2013  5,76€
 57/2013  Johnny servis  Johnny WC  8.8.2013  13.8.2013  48€
 58/2013  DOXX-Strávne lístky  strávne lístky  5.8.2013  13.8.2013

 273,58€

 59/2013 Mest.pod.služ.Strážske Prevoz materiálu  14.8.2013  19.8.2013  53,25€
 60/2013 Mest.pod.služ.Strážske  zber veľkob.odpadu  14.8.2013  19.8.2013  29€
 61/2013  VVS  prečist.3odvod.kanal.  21.8.2013  2.9.2013 743,15€
 62/2013  Orange  Faktúra za telefon  30.8.2013  9.9.2013  36,60€
 63/2013  RWE  Faktúra za plyn  4.9.2013  16.9.2013  183€
 64/2013 Mest.pod.služ.Strážske  zber nadrozmer.odpad.  5.9.2013  15.9.2013  240,15€
 65/2013 Mest.pod.služ.Strážske  vyvoz komunal.odpad.  6.9.2013  14.9.2013  160€
 66/2013  Slovak Telekom  Faktúra za telefon  9.9.2013  17.9.2013  22,76€
 67/2013  TRIPARK s.r.o.  nákup staveb.material  24.9.2013  4.10.2013  150,20€
 68/2013 CBS Vydavateľstvo s.r.o.  aerofoto na CD  11.9.2013  20.9.2013  119€
 69/2013  Ľuboš Maskaľ

 Doména a webhosting

na 1 rok

 30.9.2013  13.10.2013  50€
 70/2013  Orange  Faktúra za telefon  1.10.2013  10.10.2013  30,53€
 71/2013  VVS  Vodné Stočné  3.10.2013  18.10.2013  11€
 72/2013  Mest.pod.služ. Strážske  Vývoz komunal.odpad  9.10.2013  14.10.2013  160€
 73/2013  SLovak Telekom  Faktúra za telefon  9.10.2013  19.10.2013  21,83€
 74/2013 Ing.Pancák-TREND Uzavierka a kontrola  9.10.2013  10.10.2013  118€
 75/2013 Ing.Pancák-TREND Kontrola a konzultácie  9.10.2013  10.10.2013  74,25€
 76/2013 MICOMP s.r.o. Renovácia ZM LEXMARK  15.10.2013  16.10.2013  56€
77/2013 Ing.Ján Halgaš  Verejné obstarávanie  29.10.2013  4.11.2013  840€
 78/2013  RWE

Finančne vysporiadanie

vrátenie prepl. za plyn

 29.10.2013  11.11.2013  74,92€
 79/2013  Orange  Faktúra za telefon  30.10.2013  9.11.2013  30€
 80/2013  VSE  Faktúra za elektrinu  4.11.2013  8.11.2013  361€
 81/2013  RWE  Faktúra za plyn  6.11.2013  18.11.2013  316€
 82/2013  SLovak Telekom  Faktúra za telefon  7.11.2013  17.11.2013  24,06€
 83/2013  Mest.pod.služ.Strážske  zber nebez odpadu  7.11.2013  14.11.2013  22,31€
 84/2013  Mest.pod.služ.Strážske  vývoz komunal odpadu  11.11.2013  14.11.2013  160€
 85/2013  Orange  faktúra za telefón  29.11.2013  4.12.2013  31,46€
 86/2013  Mest.pod.služ.Strážske  vývoz komunal odpadu  4.12.2013  14.12.2013  160€
 87/2013  Inprost s.r.o.  Obecné noviny  4.12.2013  9.12.2013  52,00€
 88/2013  RWE  faktúra za plyn  4.12.2013  16.12.2013  170,00€
 89/2013  Mest.pod.služ.Strážske  vývoz veľkoobj. kontajnera  5.12.2013  18.12.2013  113,23€
 90/2013  Drevonax  pivný set záhradný 10ks  5.12.2013  12.12.2013  743,07€
 91/2013  DOXX - Stravné lístky  stravné lístky  5.12.2013  6.12.2013  89,08€
 92/2013  Slovak Telekom  faktúra za telefón  9.12.2013  17.12.2013  23,03€
 93/2013  Drevovýroba Brekov  dosky na lavičky 26ks  9.12.2013  5.12.2013  79,80€
 94/2013  Ingema s. r. o.  faktura za dlažbu,maltu,atd.  9.12.2013  6.12.2013  209,70€
 95/2013  Gabriel Záhorčák Karlo  nákup prísluš. do kuchyne  9.12.2013  13.12.2013  463,15€
 96/2013  Pártystany - Jičín  pártystan 5x10-PVCpremium

 9.12.2013

 17.12.2013  1043,00€
 97/2013  Gastrogalaxi  Termos nerezový/lakovaný  13.12.2013  18.12.2013  264,07€
 98/2013  Edison SK s. r. o.  montáž vianoč. osvetlenia  13.12.2013  21.12.2013  76,80€
 99/2013  Jozef Stretavský  revízia plynových spotrebičov  18.12.2013  30.12.2013  189,60€
100/2013  Signo s. r. o.  vlajka obecná  19.12.2013  18.12.2013  35,52€
101/2013  Mest.pod.služ.Strážske  vývoz komunal odpadu  19.12.2013  14.01.2014  160,00€
102/2013  Ingema s. r. o.  nákup:dlažba,obklad,malta lepiaca,hmota, atď.  27.12.2013  27.12.2013  436,90€
103/2013  Orange  faktúra ze telefón  31.12.2013  10.01.2014  34,09€
 

 Rok 2014

       
 1/2014  Okresný výbor DHZ  Členské príspevky členov DHZ  2.1.2014  16.1.2014  38,00€
 2/2014  RWE  faktúra za zemný plyn  8.1.2014  20.1.2014  170,00€
 3/2014  Anna Cupáková  fa za odborný seminár učtov.  13.1.2014  13.1.2014  30,00€
 4/2014  VSE  Preplatok za elektrinu  23.1.2014  27.1.2014  56,38€
 5/2014  EDISON SK s. r. o.  Demontáž vianočných výzdob  23.1.2014  31.1.2014  88,80€
 6/2014  Doxx - str. lístky  Faktúra za stravné lístky  28.1.2014  4.2.2014  390,28€
 7/2014  Orange  Faktúra za telefón  30.1.2014  9.2.2014  31,21€
 8/2014  VSE  Faktúra za elektrinu  3.2.2014  10.2.2014  335,00€
 9/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  4.2.2014  14.2.2014  160,00€
10/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  7.2.2014  18.2.2014  170,00€
11/2014  T-com  Faktúra za telefón  7.2.2014  17.2.2014  23,00€
12/2014  SOZA  Verejné použitie hudob. diel  10.2.2014  27.2.2014  20,40€
13/2014  IFOsoft  Program vyb.ekonom. agendy  17.2.2014  26.2.2014  190,32€
14/2014  Reg. vzdelávacie cent.  Pub. Účtov. súvzťaž. v samosp  24.2.2014  11.3.2014  23,00€
15/2014  Orange  Faktúra za telefón  4.3.2014  12.3.2014  29,99€
16/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  4.3.2014  14.3.2014  160,00€
17/2014  MICOMP  Program IFOsoft + toner  5.3.2014  6.3.2014  73,00€
18/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  6.3.2014  17.3.2014  170,00€
19/2014  Signo, s. r. o.  Zástava SR 80x120 cm  6.3.2014  4.3.2014  26,16€
20/2014  T-com  Faktúra za telefón  10.3.2014  17.3.2014  21,59€
21/2014  Geodezia Michalovce  Geometrický plán - zameranie budovy, šatne ihrisko  11.3.2014  25.3.2014  200,00€
22/2014  Orange  Faktúra za telefón  2.4.2014  9.4.2014  31,44€
23/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  2.4.2014  14.4.2014  160,00€
24/2014  VVS  Vodné stočné  2.4.2014  14.4.2014  17,29€
25/2014  Slovgram  odmeny výkonným umel. za verej. prenos prost. rozhlasu  4.4.2014  22.4.2014  33,50€
26/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  4.4.2014  15.4.2014  170,00€
27/2014  T-com  Faktúra za telefón  9.4.2014  17.4.2014  22,69€
28/2014  MICOMP  Obnovenie programov  9.4.2014  16.4.2014  36,00€
29/2014  Viktoria-Hámor, s. r. o.  Struna do kosačiek  10.4.2014  15.4.2014  104,40€
30/2014  PALLAS  Obnovenie antivirus. prog.  22.4.2014  23.4.2014  34,90€
31/2014  VSE  Faktúra za elektrinu  5.5.2014  9.5.2014  335,00€
32/2014  Orange  Faktúra za telefón  5.5.2014  10.5.2014  29,99€
33/2014  MICOMP  Faktúra za nový počítač  6.5.2014  5.5.2014  1005,00€
34/2014  MICOMP  Príprava PC, záloha a obnova, doprava PC  6.5.2014  5.5.2014  126,80€
35/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  7.5.2014  19.5.2014  170,00€
36/2014  T-com  Faktúra za telefón  7.5.2014  19.5.2014  22,73€
37/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  9.5.2014  14.5.2014  160,00€
 38/2014  Ľuboš Maskaľ  Poplatok za webhosting  22.5.2014  4.6.2014  50€
 39/2014  Orange  Faktúra za telefón  30.5.2014  9.6.2014  30.50€
 40/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  4.6.2014  17.6.2014  170€
 41/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálného odpadu  6.6.2014  14.6.2014  160 €
 42/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz veľkoobjem odpadu  6.6.2014  11.6.2014  31.24 €
 43/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz veľkobjem odpadu  6.6.2014  18.6.2014  229.82 €
 44/2014  Edison- Vranov  oprava obecného rozhlasu  9.6.2014  14.6.2014  136.80 €
 45/2014  T-com  Faktúra za telefón  9.6.2014  17.6.2014  22.32 €
 46.2014  Minet  Prenájom koncového zariad.  9.6.2014  19.6.2014  1.20 €
 47/2014 Inprost-Bratislava  Obecné noviny  11.6.2014  13.6.2014  15.60 €
 48/2014  Micomp  Naplň do tlačiarni  17.6.2014  19.6.2014  70.21 €
 49/2014  Igor Tomko  odchyt psov  17.6.2014  27.6.2014  40 €
 50/2014  Doxx  Stravné lístky  27.6.2014

 7.7.2014

 273.58 €
 51/2014  VVS  Vodné stočné  1.7.2014  14.7.2014  15.72€
 52/2014  Orange  Faktúra za telefon  2.7.2014  10.7.2014  30.11€    
 53/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  4.7.2014  15.7.2014  170€
 54/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  4.7.2014  14.7.2014  160€
 55/2014  T-com  Faktúra za telefon  9.7.2014  17.7.2014  23.08€
 56/2014  Edison-Vranov  Oprava verejneho osvetlenia  16.7.2014  19.7.2014  92.40€
 57/2014  Minet  Prenájom koncového zariad.  9.7.2014  19.7.2014  1.20€
 58/2014  Uhal  Zhotovenie rekl. predmetov  30.7.2014  12.8.2014  1192.40€
 59/2014  SOZA  Verejne použitie hudobných diel na oslavách 760 výročia  31.7.2014  13.8.2014  80.40€
 60/2014  VSE  Faktúra za elektrinu  31.7.2014  8.8.2014  335€
 61/2014  Orange  Faktúra za telefon  31.7.2014  9.8.2014  31.94€
 62/2014  DONA-Veľké Revištia  Faktúra za ošípanú oslava 760 výročia obce  1.8.2014  1.8.2014  244.20€
 63/2014  Zemplínčane-Svojina  Faktúra za folklorne vystúp.  4.8.2014  10.8.2014  450€
 64/2014  Zuzana Popriková  Brožúrka obce k 760 výročiu  4.8.2014  14.8.2014  546€
 65/2014  Beauty medias.r.o.  DVD z osláv 760 výročia obce  5.8.2014  18.8.2014  300€
 66/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  5.8.2014  18.8.2014  170€
 67/2014  Martin Hajdučko  Faktúra za pohostenie pri oslavách 760 výročia obce  6.8.2014  19.8.2014  733.18€
 68/2014  Minet  Prenájom koncového zariad.  6.8.2014  16.8.2014  1.20€
 69/2014  ZUŠ-Michalovce  Učinkovanie FS Jurošík na oslavách 760 výročia obce  7.8.2014  20.8.2014  450€
 70/2014  Pancák-Trend  Uzávierka,kontrola  11.8.2014  1.5.2014  103€
 71/2014  Pancák-Trend  Ročná uzávierka  11.8.2014  14.8.2014  325.50€
 72/2014  Pancák-Trend  Uzávierka,kontrola  11.8.2014  18.8.2014  86.75€
 73/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Prepravné,tribúna na oslavy 760 výročia obce  11.8.2014  14.8.2014  142.22€
 74/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  11.8.2014  14.8.2014  160€
 75/2014  T-com  Faktúra za telefon  11.8.2014  18.8.2014  25.61€
 76/2014  VVS  Vytýčenie podzem.potrubia  28.8.2014  12.9.2014  75.98€
 77/2014  Orange  Faktúra za telefon  2.9.2014  9.9.2014  30.05€
 78/2014  RWE  Faktúra za zemný plyn  5.9.2014  16.9.2014  170€
 79/2014  Minet  Prenájom koncového zariad.  8.9.2014  18.9.2014  1.20€80
 80/2014  T-Mobile  Faktúra za telefon  9.9.2014  17.9.2014  21.59€
 81/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  9.9.2014  14.9.2014  160€
 82/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Prevoz lavičiek a tribúny  9.9.2014  12.9.2014  88.47€
 83/2014  Stavoconzult  Oplotenie cintorína-komunikácia  12.9.2014  30.9.2014  13034.57€
 84/2014  VVS  Faktúra za vodné  30.9.2014  13.10.2014  34.58€
 85/2014  Orange  Faktúra za telefon  1.10.2014  10.10.2014  32.14€
 86/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  3.10.2014  14.10.2014  160€
 87/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz kontajnera cintorín  3.10.2014  13.10.2014  142.04€
 88/2014  Dvožáková-Wolf  Účasť na školení  3.10.2014  8.10.2014  28€
 89/2014  T-com  Faktúra za telefón  8.10.2014  17.10.2014  22.56€
 90/2014  Minet  Prenájom koncového zariad.  8.10.2014  18.10.2014  1.20€
 91/2014  Pancák-Trend  Uzávierka,kontrola  23.10.2014  29.10.2014  93€
 92/2014  EDISON  Oprava miestneho rozhlasu  24.10.2014  1.10.2014  98.40€
 93/2014  Orange  Faktúra za telefón  31.10.2014  9.11.2014  33.30€
 94/2014  RWE  Vrátka za plyn  28.10.2014  10.11.2014  290.03€
 95/2014  VSE  Faktúra za elektrinu  5.11.2014  18.11.2014  335€
 96/2014  Stavokonzult  Oplotenie cintorína-komunik.  3.11.2014  14.11.2014  6891.32€
 97/2014  Minet  Prenájom koncového zariad.  6.11.2014  16.11.2014  1.20€
 98/2014  CUBS  Bezpečnostný projekt  6.11.2014  30.4.2014  390€
 99/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  6.11.2014  14.11.2014  160€
 100/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Zber nebezpečného odpadu  6.11.2014  14.11.2014  20.08€
 101/2014  RWE  Faktúra za plyn  6.11.2014  18.11.2014  155€

 102/2014

 

 MICOMP  Toner  13.11.2014  16.10.2014  79€
 103/2014  MICOMP  Záloha a obnova údajov PC  13.11.2014  6.11.2014  37.46€
 104/2014  T-com  Faktúra za telefón  12.11.2014  18.11.2014  23.68€
 105/2014  Stavokonzult  Oplot.cintorína-komunikácia  19.11.2014  18.12.2014  1181€
 106/2014  IMPROST  Tlačiva daň z nehnuteľnosti  1.12.2014  4.12.2014  19.07€
 107/2014  IMPROST  Faktúra za Obecné noviny  1.12.2014  8.12.2014  67.60€
 108/2014  DOXX  Stravné lístky  1.12.2014  9.12.2014  82.24€
 109/2014  Orange  Faktúra za telefón  2.12.2014  10.12.2014  29.99€
 110/2014  RWE  Faktúra za plyn  5.12.2014  15.12.2014  155€
 111/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  5.12.2014  14.12.2014  160€
 112/2014  T-com  Faktúra za telefón  10.12.2014  17.12.2014  25.12€
 113/2014  Minet  Faktúra za telefón  10.12.2014  20.12.2014  1.20€
 114/2014  Ing.Cyril Ciganoc  Kontrola hasiacich prístrojov  15.12.2014  24.12.2014  52.80€
 115/2014  Ing.Anna Mamajová  Auditorske služ.za rok 2013  18.12.2014  31.12.22014  480€
 116/2014  VVS  Faktúra za vodné a stočné  29.12.2014  8.1.2015  15.72€
 117/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vianočná výzdoba  31.12.2014  5.1.2015  36.33€
 118/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz kontajnera cintorín  31.12.2014  29.12.2014  126.09€
 119/2014  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunál. odpadu  31.12.2014  14.1.2015  160€
 120/2014  Orange  Faktúra za telefón  31.12.2014  9.1.2015  30.11€
 121/2014  T-com  Faktúra za telefón  31.12.2014  19.1.205  23.72€
 122/2014  Minet  Faktúra za telefón  31.12.2014  24.1.2015  1.20€
   ROK 2015        
 1/2015  RWE  Faktúra za plyn  7.1.2015  16.1.2015  155€
 2/2015  VSE  Faktúra za elektrinu  19.1.2015  29.1.2015  345.80€
 3/2015  Orange  Faktúra za telefón  29.1.2015  9.2.2015  25.27€
 4/2015  DOXX  Faktúra za stravné lístky  2.2.2015  10.2.2015  390.28€
 5/2015  Lonater  Oprava krovinorezu a motorovej píly  4.2.2015  18.2.2015  101.25€
 6/2015  Mest.pod.služ.Strážske

 Vývoz komunál. odpadu

 

 7.2.2015  14.2.2015  160€
 7/2015  MInet  Faktúra za telefón  9.2.2015  19.2.2015  1.20€
 8/2015  T-com  Faktúra za telefón  9.2.2015  17.2.2015  22.94€
 9/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vianočná výzdoba  11.2.2015  9.2.2015  22.05€
10/2015  MICOMP  Inštalácia programu  12.2.2015  15.2.2015  41.94€
11/2015  VSE  Faktúra za elektrinu  12.2.2015  16.2.2015  414€
12/2015  RWE  Faktúra za plyn  12.2.2015  16.2.2015  155€
13/2015  SOZA  Verejne použitie hudobných diel  18.2.2015  3.3.2015  20.40€
14/2015  IFOsoft  Program-vybavenie agendy obecného úradu rok 2015  23.2.2015  4.3.2015  190.32€
15/2015  Orange  Faktúra za telefón  3.3.2015  12.3.2015  25.43€
16/2015  UMP SK  Informačná brožúra  4.3.2015  13.3.2015  35€
17/2015  RWE  Faktúra za plyn  6.3.2015  16.3.2015  155€
18/2015  Minet  Faktúra za telefón  10.3.2015  20.3.2015  1.20€
19/2015  Wolters Kluwer  Faktúra-Zákon o obecnom zriadení  12.3.2015  24.3.2015  55.50€
20/2015  T-com  Faktúra za telefón  12.3.2015  17.3.2015  23.06€
21/2015  Slovgram  Verejný prenos zvukových záznamov  24.3.2015  8.4.2015  33.50€
22/2015  MICOMP  Záloha a obnova údajov  16.3.2015  15.3.2015  30.34€
23/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  13.3.2015  19.3.2015  160€
24/2015  VVS  Faktúra za vodné a stočné  2.4.2015  20.4.2015  17.29€
25/2015  Orange  Faktúra za telefón  2.4.2015  9.4.2015  25€
26/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  10.4.2015  14.4.2015  160€
27/2015  MICOMP  Náplň Canon atdˇ.  10.4.2015  16.4.2015  55.04€
28/2015  T-com  Faktúra za telefón  10.4.2015  17.4.2015  22.62€
29/2015  RWE  Faktúra za plyn  10.4.2015  15.4.2015  155€
30./2015  Minet  Faktúra za telefón  13.4.2015  23.4.2015  1.20€
31/2015  Orange  Faktúra za telefón  30.4.2015  10.5.2015  25.46€
32/2015  MICOMP  Toner TB komp.  4.5.2015  6.5.2015  29€
33/2015  T-com  Faktúra za telefón  7.5.2015  18.5.2015  23.92€
34/2015  RWE  Faktúra za plyn  7.5.2015  18.5.2015  155€
35/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  7.5.2015  14.5.2015  160€
36/2015  VSE  Faktúra za elektrinu  11.5.2015  15.5.2015  414€
37/2015  Minet  Faktúra za telefón  11.5.2015  21.5.2015  1.20€
38/2015  ing.Tkáč  Školenie požiarnej ochrany  18.5.2015  31.5.2015  50€
39/2015  MICOMP  Upgrade programov  19.5.2015  26.5.2015  24€
40/2015  Orange  Faktúra za telefón  29.5.2015  9.6.2015  25€
41/2015  RWE  Faktúra za plyn  5.6.2015  15.6.2015  155€
42/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  8.6.2015  14.6.2015  160€
43/2015  T-com  Faktúra za telefón  8.6.2015  18.6.2015  22.74€
44/2015  Minet  Faktúra za telefón  9.6.2015  19.6.2015  1.20€
45/2015  Orange  Faktúra za telefón  1.7.2015  10.7.2015  25€
46/2015  VVS  Faktúra za vodné a stočné  1.7.2015  20.7.2015  17.29€
47/2015  DOXX  Faktúra za stravné lístky   2.7.2015  9.7.2015  676.32€
48/2015  Minet  Faktúra za telefón  7.7.2015  17.7.2015  1.20€
49/2015  RWE  Faktúra za plyn  7.7.2015  15.7.2015  155€
50/2015  MICOMP  Inštalácia,nastavenie programu atd´.  7.7.2015  16.7.2015  108.70€
51/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  7.7.2015  14.7.2015  160€
52/2015  T-com  Faktúra za telefón  9.7.2015  17.7.2015  26.95€
53/2015  Orange  Faktúra za telefón  30.7.2015  9.8.2015  26€
54/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  5.8.2015  14.8.2015  160€
55/2015  VSE  Faktúra za elektrinu  6.8.2015  17.8.2015  414€
56/2015  T-com  Faktúra za telefón  6.8.2015  18.8.2015  24.64€
57/2015  RWE  Faktúra za plyn  7.8.2015  17.8.2015  155€
58/2015  Minet  Faktúra za telefón  12.8.2015  22.8.2015  1.20€
59/2015  ing.Šesták-Lonater  Oprava kosačiek  18.8.2015  31.8.2015  119.10€
60/2015  VSE  Opravná faktúra  24.8.2015  24.8.2015  -0.58€
61/2015  VSE  Opravná faktúra  24.8.2015  24.8.2015  -0.29€
62/2015  Orange  Faktúra za telefón  31.8.2015  9.9.2015  39.64€
63/2015  RWE  Faktúra za plyn  8.9.2015  19.9.2015  155€
64/2015  Minet  Faktúra za telefón  9.9.2015  19.9.2015  1.20€
65/2015  T-com  Faktúra za telefón  9.9.2015  18.9.2015  23.12€
66/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  10.9.2015  14.9.2015  160€
67/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Zber objemového odpadu   10.9.2015  14.9.2015  200.78€
68/2015  SCORP,spol.s r.o. Faktúra Úprava odvod.kanál  4.9.2015  4.10.2015  92855.64€
69/2015  EIDON-Výroba nábytku Faktúra za nákup nábytku  1.10.2015  14.10.2015  1093.2€
70/2015  Orange Faktúra za telefón  1.10.2015  10.10.2015  25.51€
71/2015  VVS Faktúra za vodné a stočné  1.10.2015  19.10.2015  20.44€
72/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  7.10.2015  14.10.2015  160€
73/2015  Minet  Faktúra za telefón  7.10.2015  17.10.2015  1.20€
74/2015  SCORP Faktúra Úprava odvod.kanál  6.10.2015  5.11.2015  23321.34€
75/2015  T-com  Faktúra za telefón  9.10.2015  19.10.2015  23.82€
76/2015  RWE  Faktúra za plyn  26.10.2015  6.11.2015  60.32€
77/2015  REPPS s.r.o.  Faktúra vypr.proj.dok.cintor  27.10.2015  10.11.2015  150€
78/2015  EUROFORMA, s.r.o.  Vypr.žiad.-Prog.obn. dediny  28.10.2015  26.12.2015  300€
79/2015  Orange  Faktúra za telefón  30.10.2015  9.11.2015  25€
80/2015  Ing.Anna Mamajová  Faktúra -Audit za rok 2014  2.11.2015  22.11.2015  540€
81/2015  RWE  Faktúra za plyn  5.11.2015  16.11.2015  153€
82/2015  ZEPO,spol.s r o

 Faktúra za realizáciu proj.Sanácia miest s nezák. umiestneným odpadom

 

 9.11.2015  23.11.2015  32789.88€
83/2015  Minet  Faktúra za telefón  9.11.2015  19.11.2015  1.20€
84/2015  T-com  Faktúra za telefón  10.11.2015  18.11.2015  27.62€
85/2015  VSE  Faktúra za elektrinu  10.11.2015  16.11.2015  414€
86/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra vývoz TKO  10.11.2015  14.11.2015  160€
87/2015  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz kontajnera cintorín  10.11.2015  16.11.2015  82.83€
88/2015  Mária Kostrubaničová  Faktúra-doprava nábytku  13.11.2015  14.10.2015  17.28€
89/2015  MICOMP Fakt.záloha a obnova údaj.  18.11.2015  15.11.2015  43.90€
90/2015  MICOMP Renovácia ZM HP+ toner  18.11.2015  18.11.2015  89€
91/2015  TIPOX Kontrola chladiaceho zariad.  27.11.2015  4.12.2015  58.44€
92/2015  DOXX Fakt. za stravné lístky  27.11.2015  7.12.2015  27.53€
93/2015  IMPROST s.r.o. Fakt. Obecne noviny  2.12.2015  8.12.2015  67.60€
94/2015  Orange Faktúra za telefón  2.12.2015  10.12.2015  25.62€
95/2015  T-com Faktúra za telefón  7.12.2015  18.12.2015  25.69€
96/2015  RWE Faktúra za plyn  7.12.2015  15.12.2015  153€
97/2015  Minet Faktúra za telefón  8.12.2015  18.12.2015  1.20€
98/2015  Mest.pod.služ.Strážske Faktúra za Vývoz TKO  8.12.2015  14.12.2015  160€
99/2015  Poradca podnikateľa Ver. správa-ročný prístup  14.12.2015  21.12.2015  84€
100/2015  Ing.Terézia Pancáková  Ročná závierka atd.  18.12.2015  17.12.2015  412.50€
101/2015  Jozef Stretavský  Revizia oprava plyn. zariad.  17.12.2015  30.12.2015  195.12€
102/2015  EIDON  Faktúra za nábytok  21.12.2015  31.12.2015  346.2€
103/2015  BaB SK, s.r.o. Fakt.nákup ozvučenie  22.12.2015  22.12.2015  675.96€
104/2015  Čemerina Faktúra za vystúpenie  28.12.2015  3.1.2016  150€
105/2015  VVS Faktúra za vodné a stočné  28.12.2015  11.1.2015  18.86€
106/2015  BaB SK s.r.o. Faktúra za nákup ozvučenia  29.12.2015  4.1.2015  363.30€
107/2015 Mest.pod.služ.Strážske Vývoz VKK- ramenáč  31.12.2015  11.1.2016  107.23€
108/2015 Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra plošina Nissan  31.12.2015  5.1.2016  53€
109/2015 Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  31.12.2015  14.1.2016  160€
110/2015 Orange  Faktúra za telefón  31.12.2015  9.1.2016  25€
111/2015 Čemerňanka  Faktúra za vystúpenie  30.12.2015  14.1.2016  150€
112/2015 Mest.pod.služ.Strážske  Skladkovanie TKO r.2015  31.12.2015  21.1.2016  218,51€
113/2015 T-com  Faktúra za telefón  31.12.2015  18.1.2016  23.54€
114/2015  Minet  Faktúra za telefón  31.12.2015  21.1.2016  1.20€
   ROK 2016        
 1/2016  RWE  Faktúra za plyn  7.1.2016  15.1.2016  153€
 2/2016  DOXX  Faktúra za stravné lístky  20.1.2016  27.1.2016  540.34€
 3/2016  VSE  Faktúra za elektrinu  20.1.2016  26.1.2016  27.50€
 4/2016  Nier Fine Wines SK  Faktúra za reklamne pred.  25.1.2016  25.1.2016  158€
 5/2016  A-typ,architek.ateliér  Dotlač projekt. dokument.  28.1.2016  11.2.2016  240€
 6/2016  Orange  Faktúra za telefón  20.1.2016  9.2.2016  25€
 7/2016  RWE  Faktúra za plyn  8.2.2016  15.2.2016  153€
 8/2016  IFOsoft  Konzult.prostr.teamviewer  8.2.2016  12.2.2016  20.76€
 9/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  8.2.2016  14.2.2016  160€
 10/2016  T-com  Faktúra za telefón  8.2.2016  18.2.2016  24.54€
 11/2016  Ing.Terézia Pancáková  Ročná závierka  9.2.2016  18.2.2016  195€
 12/2016  VSE  Faktúra za elektrinu  9.2.2016  15.2.2016  419€
 13/2016  Minet  Faktúra za telefón  10.2.2016  19.2.2016  1.20€
 14/2016  MICOMP  Záloha a obnova údajov  12.2.2016  14.2.2016  31.92€
 15/2016  Ing.Štefan Šesták  Oprava kosačiek  15.2.2016  29.2.2016  132.43€
 16/2016  SOZA  Hudba reprod.obecným roz.  22.2.2016  4.3.2016  20.40€
 17/2016  Reg.vzdel.centr.Michal.  Účt.súvzťažnosti v samospr.  29.2.2016  14.3.2016  25€
 18/2016  Orange  Faktúra za telefón  2.3.2016  11.3.2016  25.07€
 19/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz TKO  2.3.2016  14.3.2016  160€
 20/2016  Le Mur a Vic Tim,s.r.o.

 Spr.žiad.o nenávr.fin.prisp.

z PRV podopatrenie 7.4

 7.3.2016  14.3.2016  900€
21/2016  RWE  Faktúra za plyn  7.3.2016  15.3.2016  153€
22/2016  T-com  Faktúra za telefón  8.3.2016  18.3.2016  20.03€
23/2016  Minet  Faktúra za telefón  8.3.2016  18.3.2016  1.20€
24/2016  IFOsoft  Inštalácia programu atdˇ  10.3.2016  18.3.2016  190.32€
25/2016  REPPS  Vypr. proj.dokument.cintor.  17.3.2016  30.3.2016  200€
26/2016  ŠTYL-IVANOV  Fakt. za sučiast.na krovin.  23.3.2016  28.3.2016  2.45€
27/2016  ŠTYL-IVANOV  Fakt. za sučiast.na krovin.  29.3.2016  4.4.2016  14.20€
28/2016  IFOsoft  Fakt. za programove vyb.  29.3.2016  6.4.2016  1.20€
29/2016  EUROFORMA  Vypr.žiad.o posk.podp.zM.F  1.4.2016  28.5.2016  100€
30/2016  Orange  Faktúra za telefón  1.4.2016  9.4.2016  25€
31/2016  VVS  Faktúra za vodné a stočné  1.4.2016  18.4.2016  17.29€
32/2016  ŠTYL-IVANOV  Fakt.za sučiast.na krovin.  8.4.2016  11.4.2016  14.28€
33/2016  RWE  Faktúra za plyn  8.4.2016  15.4.2016  153€
34/2016  SLOVGRAM  Prevád. verej. rozhlas 2016  8.4.2016  26.4.2016  38.50€
35/2016  T-com  Faktúra za telefón  8.4.2016  18.4.2016  19.99€
36/2016 Mest.pod.služ.Strážske  Fakt.za výv. komun.odpadu  11.4.2016  14.4.2016  160€
37/2016  Le Mur a Vic Tim,s.r.o.  Spr.žiad.o nenavr. fin.prisp. z P.R.V. podopatrenie 7.2  11.4.2016  6.4.2016  900€
38/2016  Orange  Faktúra za telefón  29.4.2016  10.5.2016  25.63€
39/2016  DOXX  Faktúra za stravné lístky  4.5.2016  12.5.2016  540,34€
40/2016  VSE  Faktúra za elektrinu  5.5.2016  16.5.2016  419€
41/2016  RWE  Faktúra za plyn  6.5.2016  16.5.2016  153€
42/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Fakt.za vyv.komun.odpadu  6.5.2016  14.5.2016  160€
43/2016  T-com  Faktúra za telefón  6.5.2016  18.5.2016  19,99€
44/2016  Minet  Faktúra za telefón  9.5.2016  19.5.2016  1,20€
45/2016  Disig, a.s.  Kvalifikovaný syst.certifikát  24.5.2016  6.6.2016  32.40€
46/2016  Orange  Faktúra za telefón  1.6.2016  9.6.2016  25€
47/2016  Agentúra Uhal  Faktúra za plaketu  1.6.2016  14.6.2016  54,56€
48/2016  VOITON  Fakt.za podium,strechu a ozvučenie na akciu4.6.2016  6.6.2016  10.6.2016  1308€
49/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Fakt.za výv.komun.odpadu  6.6.2016  14.6.2016  160€
50/2016  RWE  Faktúra za plyn  6.6.2016  15.6.2016  153€
51/2016  Minet  Faktúra za telefón  9.6.2016  19.6.2016  1.20€
52/2016  MICOMP  Renovácia-Toner  14.6.2016  6.6.2016  47.45€
53/2016  T-com  Faktúra za telefón  13.6.2016  20.6.2016  19.99€
54/2016 ing.Terézia Pancáková  Kontrola,uzávierka,výkaznictvo  24.6.2016  27.5.2016  130€
55/2016  VVS  Faktúra za vodné a stočné  30.6.2016  15.7.2016  22,01€
56/2016  Orange  Faktúra za telefón  30.6.2016  10.7.2016  25€
57/2016  T-com  Faktúra za telefón  6.7.2016  18.7.2016  20,32€
58/2016  Mest.pod.služ.Strážske Traktor s vlečkou-prevoz lavič.  7.7.2016  10.7.2016  13,39€
59/2016  Mest.pod.služ.Strážske Traktor s vlečkou-prevoz lavič.  7.7.2016  15.7.2016  13,39€
60/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za výv.komun.odpadu  7.7.2016  14.7.2016  160€
61/2016  RWE  Faktúra za plyn  8.7.2016  15.7.2016  153€
62/2016  Minet  Faktúra za telefón  11.7.2016  21.7.2016  1,20€
63/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Oprava verejného osvetlenia  12.7.2016  22.7.2016  9,74€
64/2016  Le Mur a Vic Tim,s.r.o.  Realizácia procesu verejného obstarávania na proj.-Rek.a úprava ver. priestr. v obci  18.7.2016  28.7.2016  1300€
65/2016  VIKTORIA-HAMORs.r.o.  struna 2.4 do krovinorezov  19.7.2016  25.7.2016  108,60€
66/2016  ARRIVA Michalovce Autobus výlet Jasovská jaskyňa  20.7.2016  1.8.2016  300€
67/2016  Orange  Faktúra za telefón  29.7.2016  9.8.2016  25€
68/2016  ŠTYL - IVANOV  Oprava krovinorezu KBH 48 A  3.8.2016  11.8.2016  155.12€
69/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz komunálneho odpadu  3.8.2016  14.8.2016  160€
70/2016  VSE  Faktúra za elektrinu  8.8.2016  15.8.2016  419€
71/2016  RWE  Faktúra za plyn  8.8.2016  15.8.2016  153€
72/2016  T-com  Faktúra za telefón  8.8.2016  18.8.2016  19,99€
73/2016  MICOMP  Faktúra za skartovač, renovácia ZM HP, servis  12.8.2016  22.8.2016  166,86€
74/2016  Minet  Faktúra za telefón  12.8.2016  22.8.2016  1,20€
75/2016  Orange  Faktúra za telefón  5.9.2016  9.9.2016  34,25€
76/2016  JUDr.Michal Plenta  Fakt. za právne služ.júl august  5.9.2016  10.9.2016  100€
77/2016  Ing.Vladimír Kríž  Vypr. proj.dokument.ver.osvetl  7.9.2016  20.9.2016  250€
78/2016  Ing.Vladimír Kríž  Vypr. proj.dok.rozšír.NN siete  7.9.2016  20.9.2016  650€
79/2016  T-com  Faktúra za telefón  7.9.2016  19.9.2016  19.99€
80/2016  Minet  Faktúra za telefón  8.9.2016  18.9.2016  1,20€
81/2016  RWE  Faktúra za plyn  8.9.2016  16.9.2016  153€
82/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Fakt.za vývoz komunál.odpad.  8.9.2016  14.9.2016  160€
83/2016  EUROSTAV Michalovce  Fakt.za proj.-Zveľadenie cint.,,Urnový háj"  12.9.2016  11.11.2016  5191,60€
84/2016  Mgr.Pavol Kalmar  Vypr. ,,Progr.hosp.rozv.obce"  16.9.2016  22.9.2016  400€
85/2016  DOXX  Faktúra za stravné lístky  22.9.2016  30.9.2016  406,78€
86/2016  REDECO,s.r.o.  Vypr.žiadosti na realiz. projek.,,Úprava odvod.priekop.  27.9.2016  3.10.2016  990€
87/2016  Orange  Faktúra za telefón  29.9.2016  10.10.2016  27,90€
88/2016  BaB SK, s.r.o. Faktúra prislušenstvo k ozvučeniu-Dom smutku  3.10.2016  10.10.2016  70,87€
89/2016  VVS  Faktúra za vodné a stočné  5.10.2016  17.10.2016  26,72€
90/2016  EUROFORMA  Sprac. dokum. k zúčt.dot.POD  5.10.2016  29.11.2016  101,80€
91/2016  ARRIVA Michalovce  Prepr. žiakov za mesiac septe.  5.10.2016  17.10.2016  108€
92/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Fakt. za výv. komunál.odpadu  7.10.2016  14.10.2016  160€
93/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Oprava verejného osvetlenia  7.10.2016  14.10.2016  18,82€
94/2016  Ing.Anna Mamajová  Audit za rok 2015  7.10.2016  5.11.2016  600€
95/2016  Ing.Eduard Treščák  Fakt.za výhot.geometr.plánu  7.10.2016  14.10.2016  217€
96/2016  Minet  Faktúra za telefón  10.10.2016  20.10.2016  1,20€
97/2016  Mest.pod.služ.Strážske Zber Veľkoobjemového odpadu  12.10.2016  20.10.2016  80,33€
98/2016  T-com  Faktúra za telefón  13.10.2016  18.10.2016  19,99€
99/2016  EDISON  Oprava verejného osvetlenia  21.10.2016  27.10.2016  120€
100/2016  Minet  Faktúra za telefón  24.10.2016  18.4.2016  1,20€
101/2016  Orange  Faktúra za telefón  31.10.2016  9.11.2016  27,90€
102/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Skladkovanie nadrozm.odpad  28.10.2016  26.10.2016  127,94€
103/2016  innogy  Faktúra nedoplatok za plyn  28.10.2016  3.11.2016  0,70€
104/2016  JUDr.Michal Plenta Fakt.za právne služ.sept.oktob  4.11.2016  10.11.2016  100€
105/2016  MICOMP  Inštalácia,nastavenie VUJE  4.11.2016  16.11.2016  29,94€
106/2016  T-com  Faktúra za telefón  6.11.2016  18.11.2016  19,99€
107/2016  Autodoprava Scholz  Výlet dôchodc. Bardej. kúpele  6.11.2016  2.11.2016  333,84€
108/2016  VSE  Faktúra za elektrinu  7.11.2016  15.11.2016  419€
109/2016  Minet  Faktúra za telefón  8.11.2016  18.11.2016  1,20€
110/2016  RIM-SK,s.r.o.  Stolička rokovacia 5 ks  9.11.2016  22.11.2016  350,04€
111/2016  innogy  Faktúra za plyn  9.11.2016  15.11.2016  148€
112/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Fakt.za vývoz komun. odpadu  9.11.2016  14.11.2016  160€
113/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz odpadu z cintorína  9.11.2016  8.11.2016  113,65€
114/2016  RIM-SK,s.r.o.  Kancelárska stolička 3 ks  1.12.2016  15.12.2016  396€
115/2016  Orange  Faktúra za telefón  2.12.2016  10.12.2016  27,90€
116/2016  INPROST s.r.o.  Faktúra za Obecné noviny  5.12.2016  8.12.2016  67,60€
117/2016  ARRIVA Michalovce Prepr.žiakov za mesiac novem.  5.12.2016  15.12.2016  156€
118/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Vývoz odpadu z cintorína  6.12.2016  19.12.2016  110,37€
119/2016  Pomoc psíkom  Odchyt psov 2 ks  5.12.2016  30.12.2016  50€
120/2016  Mest.pod.služ.Strážske Fakt.za vývoz komunál.odpadu  6.12.2016  14.12.2016  160€
121/2016  innogy  Faktúra za plyn  7.12.2016  15.12.2016  148€
122/2016  T-com  Faktúra za telefón  7.12.2016  19.12.2016  21,94€
123/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Doúčtovanie TKO do novemb.  7.12.2016  14.12.2016  235,49€
124/2016  Minet  Faktúra za telefón  8.12.2016  18.12.2016  1,20€
125/2016  AIP projekt, s.r.o.  Vyprac. projektu,,Úprava odvodňovacích priekop v obci   14.12.2016  3.1.2016  3000€
126/2016  KOSTREJ, s.r.o.  Sedacia súprava VEGAS  14.12.2016  21.12.2016  714€
127/2016  Mest.pod.služ.Strážske  Zber nebezpečného odpadu  15.12.2016  19.12.2016  26,78€
128/2016  Orange  Faktúra za telefón  15.12.2016  21.12.2016  9€
129/2016  FSS Čemerňanka  Kultúrny program-Vianočných osláv na deň 18.12.2016  20.12.2016  29.12.2016  200€
130/2016 Dobrovoľ.pož.ochrana  Členský príspevok členov DHZ  23.12.2016  29.12.2016  50€
131/2016 MICHLOVSKY ,spol.sr.o  Vyjadrenie o existencii PTZ  27.12.2016  5.1.2017  13€
132/2016  VVS  Faktúra za vodne a stočné  28.12.2016  9.1.2017  15,72€
133/2016 Mest.pod.služ.Strážske  Plošina-Vianočná  výzdoba  29.12.2016  4.1.2017  38,99€
134/2016 Mest.pod.služ.Strážske  Doúčtovanie TKO ulož.skladk.  30.12.2016  13.1.2017  112,09€
135/2016 Mest.pod.služ.Strážske Vývoz TKO  30.12.2016  13.1.2017  160€
136/2016 ŠTYL-IVANOV  Oprava krovinorez KAWASAKI  29.12.2016  7.1.2017  67,39€
137/2016 Orange Faktúra za telefón  30.12.2016  9.1.2017  42,23€
138/2016 Judr. Michal Plenta Fakt.za právne služ.nov.dec.   30.12.2016  10.1.2017  100€
139/2016 Poradca podnikateľa Ver. sprava-ročný prístup  30.12.2016  3.1.2017  96€
140/2016  Minet  Faktúra za telefón  30.12.2016  19.1.2017  1,20€
141/2016  Pomoc psíkom Faktúra za odchyt psov  30.12.2016  30.1.2017  40€
142/2016  T-com Faktúra za telefón  30.12.2016  18.1.2017  20,32€
143/2016  ARRIVA Michalovce Faktúr.prepr.žiakov december   30.12.2016  5.1.2017  108€
   ROK 2017        
 1/2017  innogy Slovensko  Faktúra za zemný plyn  9.1.2017  16.1.2017  148€
 2/2017  INPROST spol. s.r.o.  Faktúra za tlačiva  16.1.2017  20.1.2017  15,35€
 3/2017  Rovňak Agroslužby  Faktúra za odhrňanie snehu  23.1.2017  30.1.2017  84€
 4/2017  VSE  Faktúra za elektrinu  25.1.2017  26.1.2017  192,41€
 5/2017  IFOsoft s.r.o.  Faktúra za update programu  26.1.2017  8.2.2017  54,96€
 6/2017  Orange  Faktúra za telefón  30.1.2017  9.2.2017  26€
 7/2017  DOXX  Faktúra za stravné lístky  31.1.2017  8.2.2017  716,80€
 8/2017  Ing. Cyril Ciganoc  Fakt. za kontrolu hasiac. príst.  31.1.2017  12.2.2017  95€
 9/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  6.2.2017  15.2.2017  148€
 10/2017  VSE  Faktúra za elektrinu  6.2.2017  15.2.2017  700€
 11/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  6.2.2017  14.2.2017  160€
 12/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra sa plošinu  6.2.2017  14.2.2017  34,64€
 13/2017  MICOMP spol. s.r.o.  Inštalácia a nastav. programu  8.2.2017  16.2.2017  104,94€
 14/2017  T-com  Faktúra za telefón  8.2.2017  20.2.2017  20,48€
 15/2017  SOZA  Hudba reprod.obecným roz.  9.2.2017  21.02.2017  20,40€
 16/2017  Pomoc psíkom  Faktúra za odchyt psov  9.2.2017  28.02.2017  40€
 17/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  9.2.2017  19.2.2017  1,20€
 18/2017  Ing. Peter Balint  Faktúra za pracovné odevy  9.2.2017  23.2.2017  240,77€
 19/2017  RELIA s.r.o.  Faktúra za knihy  16.2.2017  22.2.2017  19,80€
 20/2017  Ing. Štefan Šesták  Oprava kosačiek  16.2.2017  2.3.2017  160,48€
 21/2017  Ing. Štefan Šesták  Faktúra za kosačku  27.2.2017  10.3.2017  739€
 22/2017  IFOsoft s.r.o.  Faktúra za update programu  28.2.2017  9.3.2017  150,72€
 23/2017  Orange  Faktúra za telefón  3.3.2017  12.3.2017  26€
 24/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  3.3.2017  14.3.2017  160€
 25/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  3.3.2017  16.3.2017  66€
 26/2017  Judr. Michal Plenta  Fakt. za právne služ. jan. feb.  3.3.2017  10.3.2017  100€
 27/2017  ARRIVA Michalovce  Prepr. žiakov za mesiac feb.  6.3.2017  14.3.2017  144€
 28/2017  T-com  Faktúra za telefón  8.3.2017  20.3.2017  19,99€
 29/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  8.3.2017  15.3.2017  148€
 30/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  9.3.2017  19.3.2017  1,20€
 31/2017  Ing. Peter Balint  Faktúra za pracovné odevy  20.3.2017  24.3.2017  311,24€
 32/2017  Orange  Faktúra za telefón  30.3.2017  9.4.2017  26€
 33/2017  MICOMP spol. s.r.o.  Faktúra za upgrade UCT  3.4.2017  14.4.2017  27,95€
 34/2017  VVS  Faktúra za vodné a stočné  5.4.2017  20.4.2017  23,58€
 35/2017  ARRIVA Michalovce  Prepr. žiakov za mesiac marec  5.4.2017  14.4.2017  156€
 36/2017  Minet Slovakia s.r.o.  Faktúra za telefón  7.4.2017  17.4.2017  1,20€
 37/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  10.4.2017  18.4.2017  148€
 38/2017  T-com  Faktúra za telefón  10.4.2017  18.4.2017  19,99€
 39/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  10.4.2017  14.4.2017  160€
 40/2017  Tibor Farkaš - BELIVIE  Faktúra za obrusy  11.4.2017  11.4.2017  240€
 41/2017  Ing.Terézia Pancáková  Kontr. uzávierka, výkazníctvo  26.4.2017  26.4.2017  175€
 42/2017  Ing.Terézia Pancáková  Kontrola, uzávierka  26.4.2017  26.4.2017  200€
 43/2017  Ing.Terézia Pancáková  Ročná závierka  26.4.2017  26.4.2017  448,75€
 44/2017  RENOMA s.r.o.  Faktúra za tlač. letákov  28.4.2017  12.5.2017  234€
 45/2017  Orange  Faktúra za telefón  2.5.2017  10.5.2017  26€
 46/2017  Judr. Michal Plenta  Fakt. za práv. služ. mar. aprl.  4.5.2017  10.5.2017  100€
 47/2017  T-com  Faktúra za telefón  10.5.2017  18.5.2017  22,91€
 48/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  10.5.2017  15.5.2017  148€
 49/2017  Minet Slovakia s.r.o.  Faktúra za telefón  10.5.2017  19.5.2017  1,20€
 50/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  10.5.2017  14.5.2017  160€
 51/2017  ARRIVA Michalovce  Prepr. žiakov za mesiac apríl  10.5.2017  16.5.2017  108€
 52/2017  SLOVGRAM  Prevádz. verej. rozhlasu 2017  11.5.2017  10.4.2017  38,50€
 53/2017  VSE  Faktúra za elektrinu  17.5.2017  15.5.2017  229€
 54/2017  DOXX  Faktúra za stravné lístky  23.5.2017  7.6.2017  572,72€
 55/2017  Hotel SOREA  Faktúra za pobyt  25.5.2017  18.5.2017  100,40€
 56/2017  EUROFORMA s.r.o.  Fakt. za žiad. o poskyt. dotác.  26.5.2017  24.7.2017  301,90€
 57/2017  DISIG a.s.  Kvalifikovaný syst.certifikát  29.5.2017  9.6.2017  32,40€
 58/2017  Orange  Faktúra za telefón  1.6.2017  9.6.2017  26€
 59/2017  ARRIVA Michalovce  Prepr. žiakov za mesiac máj  5.6.2017  15.6.2017  144€
 60/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  6.6.2017  14.6.2017  160€
 61/2017  T-com  Faktúra za telefón  7.6.2017  19.6.2017  20,53€
 62/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  7.6.2017  15.6.2017  148€
 63/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  8.6.2017  18.6.2017  1,20€
 64/2017  Jozef Smrhola-OLYMP  Faktúra za stojan a vlajky  12.6.2017  17.6.2017  263,87€
 65/2017  MICOMP spol. s.r.o.  Fakt. za toner a inštal progr.  13.6.2017  20.6.2017  79,67€
 66/2017  Sklenar. KALAJ s.r.o.  Faktúra za zasklenie  27.6.2017  27.6.2017  13,16€
 67/2017  Orange  Faktúra za telefón  29.6.2017  10.7.2017  26€
 68/2017  Judr. Michal Plenta  Fakt. za práv. služ. máj, jún  6.7.2017  10.7.2017  100€
 69/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  7.7.2017  17.7.2017  1,20€
 70/2017  T-com  Faktúra za telefón  10.7.2017  18.7.2017  20,45€
 71/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  10.7.2017  17.7.2017  148€
 72/2017  EGMONT  Oprava plynového kotla  10.7.2017  14.7.2017  30€
 73/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  11.7.2017  14.7.2017  160€
 74/2017  VVS  Faktúra za vodné a stočné  11.7.2017  24.7.2017  20,44€
 75/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za prevoz lavičiek  12.7.2017  24.7.2017  30,13€
 76/2017  MICOMP spol. s.r.o.  Faktúra za náplň do tlačiarne  17.7.2017  18.7.2017  45,98€
 77/2017  ARRIVA Michalovce  Fakt. za prepr.osôb výl.deti  19.7.2017  28.7.2017  378€
 78/2017  Synergent s.r.o.  Faktúra za platený zápis FPN  28.7.2017  14.6.2017  24,08€
 79/2017  Orange  Faktúra za telefón  1.8.2017  9.8.2017  26€
 80/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  4.8.2017  14.8.2017  160€
 81/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za prevoz lavičiek  4.8.2017  13.8.2017  26,78€
 82/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  8.8.2017  18.8.2017  1,20€
 83/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  9.8.2017  15.8.2017  148€
 84/2017  VSE  Faktúra za elektrinu  9.8.2017  15.8.2017  446€
 85/2017  T-com  Faktúra za telefón  9.8.2017  18.8.2017  19,99€
 86/2017  MICOMP spol. s.r.o.  Faktúra za toner do tlačiarne  14.8.2017  15.8.2017  29€
 87/2017  Ing.Terézia Pancáková  Kontr. uzávierka, výkazníctvo  23.8.2017  21.8.2017  392,50€
 88/2017  Ing.Terézia Pancáková  Kontrola, uzávierka  23.8.2017  29.8.2017  177,50€
 89/2017  Orange  Faktúra za telefón  4.9.2017  9.9.2017  26€
 90/2017  T-com  Faktúra za telefón  6.9.2017  18.9.2017  19,99€
 91/2017  Judr. Michal Plenta  Fakt. za práv. služ. júl, august  6.9.2017  10.9.2017  100€
 92/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  7.9.2017  18.9.2017  148€
 93/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  7.9.2017  14.9.2017  160€
 94/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  7.9.2017  8.9.2017  37,30€
 95/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  11.9.2017  21.9.2017  1,20€
 96/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz veľkoob.odp.  14.9.2017  15.9.2017  253,47€
 97/2017  EUROFORMA s.r.o.  Sprac. dok. k verejn. obstara.  19.9.2017  30.10.2017  150€
 98/2017  MICOMP spol. s.r.o.  Inštal. záloha a obno. údajov  20.9.2017  20.9.2017  98,42€
 99/2017  STAVENA spol. s.r.o.  Fakt. za stav. prácu-nový cint.  27.9.2017  3.10.2017  6273,13€
 100/2017  DOXX  Faktúra za stravné lístky  26.9.2017  3.10.2017  184,58€
 101/2017  STAVENA spol. s.r.o.  Fakt. za stav. prácu-nový cint.  11.9.2017  18.9.2017  8233,58€
 102/2017  Orange  Faktúra za telefón  29.9.2017  10.10.2017  26€
 103/2017  ARRIVA Michalovce  Fakt. za prepr. osôb výl. dôch.  29.9.2017  9.10.2017  392€
 104/2017  SANDOLUX s.r.o.  Faktúra za svietidla  29.9.2017  9.10.2017  259,92€
 105/2017  A-typ, architek. atelier  Faktúra za projekt. dokument.  2.10.2017  13.10.2017  990€
 106/2017  ARRIVA Michalovce  Prepr. žiakov za mesiac sept.  3.10.2017  15.10.2017  36€
 107/2017  VVS  Faktúra za vodné a stočné  4.10.2017  19.10.2017  26,72€
 108/2017  Ing. Anna Namajová  Faktúra za audítorske služby  4.10.2017  30.10.2017  600€
 109/2017  EDISON SK s.r.o.  Fakt. za mont. poulič. svietidla  5.10.2017  9.10.2017  282€
 110/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  5.10.2017  14.10.2017  160€
 111/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  5.10.2017  14.10.2017  12,70
 112/2017  Pomoc psíkom  Faktúra za odchyt psov  9.10.2017  30.10.2017  40€
 113/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz VKK  9.10.2017  17.10.2017  116,67€
 114/2017  T-com  Faktúra za telefón  9.10.2017  18.10.2017  19,99€
 115/2017  STAVENA spol. s.r.o.  Fakt. za stav. prácu-nový cint.  18.10.2017  25.10.2017  3231€
 116/2017  STAVENA spol.s.r.o.  Fakt, za stav. prácu-nový cint.  18.10.2017  25.10.2017  390,43€
 117/2017  MICOMP spol.s.r.o.  Faktúra za upgrade UCT  18.10.2017  23.10.2017  35,88€
 118/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  19.10.2017  19.10.2017  1,20€
 119/2017  innogy  Fakt. za zem. plyn - preplatok  26.10.2017  30.10.2017  125,87€
 120/2017  Orange  Faktúra za telefón  2.11.2017  9.11.2017  26€
 121/2017  DOXX  Faktúra za stravné lístky  6.11.2017  14.11.2017  254,58€
 122/2017  Judr. Michal Plenta  Fakt. za práv. služ. sept. okto.  6.11.2017  10.11.2017  100€
 123/2017  VSE  Faktúra za elektrinu  8.11.2017  15.11.2017  446€
 124/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  8.11.2017  15.11.2017  120€
 125/2017  T-com  Faktúra za telefón  8.11.2017  20.11.2017  19,99€
 126/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  13.11.2017  14.11.2017  160€
 127/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  13.11.2017  15.11.2017  10,90€
 128/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  14.11.2017  23.11.2017  1,20€
 129/2017  DOXX  Faktúra za stravné lístky  21.11.2017  29.11.2017  286€
 130/2017  Ing. Mária Pokryvková  Fakt. za služby spojené s VO  21.11.2017  29.11.2017  150€
 131/2017  INPROST spol. s.r.o.  Faktúra za tlačiva  27.11.2017  29.11.2017  17,40€
 132/2017  Orange  Faktúra za telefón  30.11.2017  10.12.2017  26€
 133/2017  INPROST s.r.o.  Faktúra za obecné noviny  4.12.2017  8.12.2017  67,60€
 134/2017  Ing.Terézia Pancákov  Kontrola, uzávierka  4.12.2017  7.12.2017  192,50€
 135/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  6.12.2017  16.12.2017  1,20€
 136/2017  T-com  Faktúra za telefón  6.12.2017  18.12.2017  20,38€
 137/2017  innogy  Faktúra za zemný plyn  7.12.2017  15.12.2017  120€
 138/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  7.12.2017  13.12.2017  18,82€
 139/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  8.12.2017  14.12.2017  160€
 140/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz VKK  11.12.2017  15.12.2017  76,04€
 141/2017  ARRIVA Michalovce  Prepr. žiakov za mesiac nov.  11.12.2017  14.12.2017  132€
 142/2017  Poradca podnikateľa  Verejná správa SR  19.12.2017  27.12.2017  96€
 143/2017  Spev sub. TARNAVČAN  Fakt. za vystúpenie Vianoce  18.12.2017  17.12.2017  150€
 144/2017  Tech. a zahrad.služby  mesta Michalovce  Faktúra za drvenie konárov  18.12.2017  29.12.2017  200€
 145/2017  VVS  Faktúra za vodné a stočné  28.12.2017  8.1.2018  15,72€
 146/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  28.12.2017  11.1.2018  50,25€
 147/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  28.12.2017  17.1.2018  79,75€
 148/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  28.12.2017  11.1.2018  37,30€
 149/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  28.12.2017  11.1.2018  160€
 150/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za skladovanie TKO  28.12.2017  11.1.2018  236,52€
 151/2017  Ing. Štefan Šesták  Faktúra za traktorovú kosačku  28.12.2017  10.1.2018  2600€
 152/2017  Orange  Faktúra za telefón  29.12.2017  9.1.2018  26€
 153/2017  Judr. Michal Plenta  Fakt. za práv. služ. nov. dec.  29.12.2017  10.1.2018  100€
 154/2017  T-com  Faktúra za telefón  29.12.2017  18.1.2018  19,99€
 155/2017  ARRIVA Michalovce  Faktúra za prepravu osôb  29.12.2017  14.1.2018  36€
 156/2017  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  29.12.2017  18.1.2018  1,20€
 157/2017  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra na vývoz VKK  29.12.2017  11.1.2018  253,06€
   ROK 2018        
 1/2018  Dobr.požiarna ochrana  Faktúra za členský príspevok  2.1.2018  16.1.2018  50€
 2/2018  innogy  Faktúra za zemný plyn  8.1.2018  15.1.2018  120€
 3/2018  Anna Cupáková  Fakt.za účasť na odb.seminári  5.1.2018  30.1.2018  50€
 4/2018  VSE  Faktúra za elektrinu  15.1.2018  22.1.2018  147,56€
 5/2018  DOXX  Faktúra za stravné lístký  22.1.2018  30.1.2018  818€
 6/2018  IFOsoft  Faktúra za update programu  25.1.2018  6.2.2018  54,96€
 7/2018  Ing. Štefan Šesták  Servis kosačiek, výmena oleja  30.1.2018  12.2.2018  46,89€
 8/2018  Ing. Maria Pokryvková  Fakt. za služby spojené s VO  31.1.2018  13.2.2018  100€
 9/2018  Orange  Faktúra za telefón  31.1.2018  9.2.2018  26€
 10/2018  Ing.Terézia Pancáková  Kontrola, uzávierka  31.1.2018  31.1.2018  347,50€
 11/2018  INPROST s.r.o.  Faktúra za tlačiva  31.1.2018  5.2.2018  20,40€
 12/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  7.2.2018  14.2.2018  160€
 13/2018  innogy  Faktúra za zemný plyn  7.2.2018  15.2.2018  120€
 14/2018  T-com  Faktúra za telefón  7.2.2018  19.2.2018  19,99€
 15/2018          
 16/2018  RELIA s.r.o.  Faktúra za knihu  8.2.2018  13.2.2018  9,90€
 17/2018  VSE  Faktúra za elektrinu  8.2.2018  15.2.2018  505€
 18/2018  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  9.2.2018  19.2.2018  1,20€
 19/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  12.2.2018  19.2.2018  58,15€
 20/2018  EGMONT s.r.o.  Fakt.za revíziu plyn.rozvodov  12.2.2018  22.2.2018  216€
 21/2018  Ing. Štefan Šesták  Oprava krovinoreza  15.2.2018  28.2.2018  100,52€
 22/2018  Ing. Štefan Šesták  Výmena lanka a cievky  15.2.2018  28.2.2018  47,92€
 23/2018  SOZA  Hudba reprod.obecným roz.  15.2.2018  27.2.2018  20,40€
 24/2018  Region. vzdelávanie  Faktúra za publikáciu  20.2.2018  6.2.2018  26€
 25/2018  MICOMP s.r.o.  Faktúra za náplne do tlačiarne  21.2.2018  26.2.2018  80,35€
 26/2018  IFOsoft s.r.o.  Faktúra za update programu  22.2.2018  5.3.2018  150,72€
 27/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  5.3.2018  14.3.2018  160€
 28/2018  innogy  Faktúra za zemný plyn  5.3.2018  15.3.2018  120€
 29/2018  Judr. Michal Plenta  Faktúra za právne služby  5.3.2018  10.3.2018  100€
 30/2018  Orange  Faktúra za telefón  5.3.2018  12.3.2018  26€
 31/2018  T-com  Faktúra za telefón  9.3.2018  19.3.2018  21,38€
 32/2018  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  13.3.2018  23.3.2018  1,20€
 33/2018  Drahosl. Dankaninová  Fakt.za vypracov.PD na stavbu Rekonš.sp.plôch pri budove OU  19.3.2018  29.3.2018  960€
 34/2018  MICOMP s.r.o.  Faktúra za upgrade programu  20.3.2018  27.3.2018  59,09€
 35/2018  EUROFORMA s.r.o.  Fakt. za žiad. o poskyt. dotác.  29.3.2018  12.5.2018  150€
 36/2018  Anna Cupáková  Faktúra za účasť na seminári  29.3.2018  11.4.2018  108€
 37/2018  Orange  Faktúra za telefón  29.3.2018  9.4.2018  26€
 38/2018  SLOVGRAM  Prevádz. verej. rozhlasu 2018  29.3.2018  13.4.2018  38,50€
 39/2018  Ing. Eduard Treščák  Fakt.za zamera.ulice a areálu  3.4.2018  4.4.2018  900€
 40/2018  VVS  Faktúra za vodné a stočné  3.4.2018  16.4.2018  16,03€
 41/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  9.4.2018  14.4.2018  160€
 42/2018  T-com  Faktúra za telefón  9.4.2018  18.4.2018  19,99€
 43/2018  innogy  Faktúra za zemný plyn  9.4.2018  16.4.2018  120€
 44/2018  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  10.4.2018  19.4.2018  1,20€
 45/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  16.4.2018  20.4.2018  30,90€
 46/2018  Orange  Faktúra za telefón  30.4.2018  10.5.2018  26€
 47/2018  EUROFORMA s.r.o.

 Fakt. za sprac. verej. obstara.

Modern.šatni na futb. štadione.

 2.5.2018  29.6.2018  150€
 48/2018  Judr. Michal Plenta  Faktúra za právne služby  4.5.2018  10.5.2018  100€
 49/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz VKK  9.5.2018  11.5.2018  108,09€
 50/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  9.5.2018  14.5.2018  160€
 51/2018  T-com  Faktúra za telefón  9.5.2018  18.5.2018  20,33€
 52/2018  innogy  Faktúra za zemný plyn  9.5.2018  15.5.2018  120€
 53/2018  VSE  Faktúra za elektrinu  9.5.2018  15.5.2018  505€
 54/2018  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  5.5.2018  20.5.2018  1,20€
 55/2018  Ing. Matúš Karas  Fakt. za sprac. účtov. zavierky  17.5.2018  28.5.2018  90€
 56/2018  DOXX  Faktúra za stravné lístky  24.5.2018  31.5.2018  656,08€
 57/2018  Disig, a.s.  Fakt. za KC pre pečať v HSDM  25.5.2018  8.6.2018  32,40€
 58/2018  Orange  Faktúra za telefón  31.5.2018  9.6.2018  26€
 59/2018  INPROST s.r.o.  Faktúra za tlačiva  6.6.2018  8.6.2018  20,80€
 60/2018  T-com  Faktúra za telefón  6.6.2018  18.6.2018  20,59€
 61/2018  innogy  Faktúra za zemný plyn  7.6.2018  15.6.2018  120€
 62/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  12.6.2018  14.6.2018  160€
 63/2018  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  12.6.2018  17.6.2018  1,20€
 64/2018  Ing. Jozef Novák  Faktúra za vytlač. pozvánok  22.6.2018  6.7.2018  13,50€
 65/2018  Orange  Faktúra za telefón  29.6.2018  10.7.2018  26€
 66/2018  VVS  Faktúra za vodné a stočné  3.7.2018  16.7.2018  17,65
 67/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za plošinu  4.7.2018  13.7.2018  18,82€
 68/2018  Judr. Michal Plenta  Faktúra za právne služby  4.7.2018  10.7.2018  100€
 69/2018  PP PROTECT s.r.o.  Fakt.za výk.funkc.zodp.osoby, Ochrana osobných údajov  6.7.2018  16.7.2018  60€
 70/2018  Mäso Zemplín, a.s.  Nákup výrob. na festival  6.7.2018  6.7.2018

 57,58€

 71/2018  innogy  Faktúra za zemný plyn  6.7.2018  16.7.2018  120€
 72/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  6.7.2018  14.7.2018  160€
 73/2018  T-com  Faktúra za telefón  9.7.2018  18.7.2018  20,42€
 74/2018  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  10.7.2018  19.7.2018  1,20€
 75/2018  Jozef Sholtz  Faktúra za prepravu výlet deti  16.7.2018  26.7.2018  505,44€
 76/2018  MICOMP s.r.o.  Fakt.za inšta. a zaloh. údajov  18.7.2018  23.7.2018  129,61€
 77/2018  Reklama Boka s.r.o.   Tlač - Obecné noviny  23.7.2018   30.7.2018  70,-€ 
 78/2018           
 79/2018  Ing. Slavomír Kelemen  Stavebný dozor na stavbe    2.8.2018  3.8.2018   180,00€
 80/2018  Tomaš Čalovka - Kovex  Stavebný materiál   2.8.2018  3.8.2018  548,42 € 
 81/2018  Ing. Matuš Karas   Pomocné práce pri účtovnej závierke   2.8.2018  3.8.2018    90,00 €
 82/2018  Orange  Faktúra za telefón   2.8.2018   3.8.2018  26,00 € 
 83/2018  Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za prevoz lavičiek  7.8.2018  10.8.2018   13,39 € 
 84/2018   Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za vývoz TKO  7.8.2018  10.8.2018   160,00€
 85/2018   Mest.pod.služ.Strážske  Faktúra za prevoz lavičiek  7.8.2018  10.8.2018    26,78
 86/2018   VSE  Faktúra elektrine  7.8.2018   10.8.2018  505,00€
 87/2018    Innogy  Faktúra zemný plyn  7.8.2018  10.8.2018  120,00 €
 88/2018   Telekom  Faktúra za telefón   7.8.2018  7.8.2018   22,26 € 
 89/2018   Minet  Faktúra za telefón   9.8.2018   10.8.2018   1,20 € 
 90/2018   EUROFORMA Fakt. za sprac. verej. obstara.

Bezúdržbové detské ihrisdko"

 

 9.8.2018  10.8.2018   150,00 €
 91/2018   EUROFORMA  Fakt. za sprac. verej. obstara.

"Spevnene plochy pri budove úradu"

 9.8.2018  10.8.2018   150,00 €
 92/2018   MiCOMP  Faktúra za toner   20.8.2018   31.8.2018  59,99 € 
 93/2018   Ing. Jozef Novák - POLYGRAFIA  Faktúra za pozvánky  23.8.2018   23.8.2018   44,00 € 
 94/2018   Orange  Faktúra za telefón   30.8.2018  31.8.2018   26,00 € 
 95/2018   Plenta  Faktúra za právne služby   5.9.2018   6.9.2018   100,00 € 
 96/2018   Innogy  Faktúra za zemný plyn   6.9.2018   13.9.2018   120,00 € 
 97/2018   Mest. podnik služ. mesta Strážske  Faktúra za vývoz TKO   6.9.2018   13.9.2018   160,00 € 
 98/2018   Telekom  Faktúra za telefón   6.9.2018   6.9.2018   21,26 € 
 99/2018   Minet  Faktúra za telefon  10.9.2018   13.9.2018   1,20 € 
 100/2018   Jaroslav Krišo - JaR CATERING  Faktúra za catering   17.9.2018   24.9.2018   455,00 € 
 101/2018   MiCOMP  Faktúra za disk + služby   18.9.2018  24.9.2018   161,76 € 
 102/2018  EUROFORMA

 Fakt. za sprac. verej. obstara.

 

 24.9.2018  24.9.2018   150,00 €
 103/2018   DOXX  Faktúra stravné lístky  24.9.2018  24.9.2018   524,14 € 
 104/2018  PP PROTECT s.r.o.  Faktúra za služby - GDPR   2.10.2018  3.10.2018   90,00 € 
 105/2018   STAVENA  Faktúra stavebné práce - "Rekonštrukcia spevnených plôch pri obecnom úrade"   28.9.2018   28.9.2018   11 015,80 € 
 106/2018   Orange  Faktúra za telefón   2.10.2018  3.10.2018   26,00 € 
 107/2018   VVS  Faktúra za vodu   3.10.2018  4.10.2018   22,44 € 
 108/2018   Jozef Scholz - AUTODOPRAVA  Faktúra za dopravu    3.10.2018   4.10.2018   538,46 €
 109/2018   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Odvoz konárov   4.10.2018   4.10.2018   26,78 € 
 110/2018    Mests. podnik služ. mesta Strážske  Preprava plošina  4.10.2018   4.10.2018   125,99 € 
 111/2018  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Preprava plošina  4.10.2018  4.10.2018   133,49 €  
 112/2018  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Preprava plošina  4.10.2018  4.10.2018   118,50 € 
 113/2018   Telekom  Faktúra za telefón   8.10.2018  8.10.2018   20,52 € 
 114/2018   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  8.10.2018   10.10.2018    160,00 € 
 115/2018   Pomoc psíkom na východnom Slovensku  Odchyt psov   8.10.2018    10.10.2018    70,00 € 
 116/2018   JIMM SLOVAKIA s.r.o.  Dodávka tovar - farby, štetce   9.10.2018  10.10.2018   354,00 € 
 117/2018   Minet Slovakia s.r.o.  Faktúra za telefón    11.10.2018  16.10.2018  1,20 € 
 118/2018  Ing. Anna Mamajová - auditor   Faktúra za auditórske služby  16.10.2018  16.10.2018  600,00 €
 119/2018  Inoggy  Faktúra za plyn        
 120/2018   Orange  Faktúra za telefón  2.11.2018   5.11.2018   26,18 €
 121/2018   Plenta - advokát  Faktúra za právne služby  5.11.2018   6.11.2018  100,00 € 
 122/2018   Minet Slovakia  Faktúra za telefón  8.11.2018   12.11.2018  1,20 €
 123/2018   STAVENA  Stavebné práce - Spevnené plochy pri budove obecného úradu  8.11.2018  12.11.2018  9 756,90 €
 124/2018   Innogy  Faktúra za zemný plyn  8.11.2018  12.11.2018  115.50 €
 125/2018   VSE, a.s.  Faktúra za elektrinu  8.11.2018  12.11.2018  505,00 €
 126/2018   MiCOMP  Faktúra za tonery + služby   8.11.2018  12.11.2018  102,80 €
 127/2018  Ing. Matúš Karas  Pomocné práce - účtovná závierka  8.11.2018  12.11.2018  180,00 €
 128/2018  Telekom  Faktúra za telefón  8.11.2018  19.11.2018   19,99 €
 129/2018  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Preprava plošina  12.11.2018  19.11.2018  33,57 €
 130/2018   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  15.11.2018  19.11.2018  160,00 €
 131/2018  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz VKK  15.11.2018  19.11.2018  127,26 €
 132/2018  Playsystem s.r.o. Dodávka detského ihriska s montážou  14.11.2018  19.11.2018  12 867,36 €
 133/2018  BITUNOVA spol. s r.o.  Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Zahumnianská ulica  14.11.2018  7.12.2018  20 292,00 €
 134/2018  Orange  Faktúra za telefón  28.11.2018  3.12.2018  26,00 €
 135/2018   Ing. Mária Pokryvková - účtovnictvo  Poskytnutie služieb spojených s verejným obstaravaním - "Rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Čemerné"  30.11.2018  3.12.2018  50,00€
 136/2018   Telekom  Faktúra za telefón  7.12.2018  18.12.2018  20,12 €
 137/2018   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Faktúra za plošinu - oprava VO  7.12.2018  12.12.2018   72,07 €
 138/2018    Mests. podnik služ. mesta Strážske  Faktúra za vývoz TKO  7.12.2018  12.12.2018   160,00 €
 139/2018  Innogy  Faktúra za zemný plyn   7.12.2018  12.12.2018  115,50 €
 140/2018  Plenta - advokát  Faktúra za právne služby  7.12.2018  11.12.2018  50,00 €
 141/2018  INPROST s.r.o.  Obecné noviny  7.12.2018  12.12.2018  88,40 €
 142/2018  Minet Slovakia  Faktúra za telefón  11.12.2018  12.12.2018  1,20 €
 143/2018  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Faktúra za vývoz VKK  11.12.2018  12.12.2018  181,36 €
 144/2018  DOXX - stravné listky   Faktúra za stravné listky  11.12.2018  11.12.2018  51,58 €
 145/2018   Plenta - advokát   Faktúra za právne služby  31.12.2018  12.12.2018  50,00 €
 146/2018  VVS, a.s.   Faktúra za vodu   31.12.2018  7.1.2019  14,44 €
 147/2018  Minet Slovakia s.r.o.   Faktúra za telefón  31.12.2018  7.1.2019  1,20 €
 148/2018  PP PROTECT s.r.o.   Faktúra za služby - GDPR  31.12.2018  7.1.2019   90,00 €
 149/2018  Telekom   Faktúra za telefón  31.12.2018  18.1.2019   20,83 €
 150/2018   Mests. podnik služ. mesta Strážske   Doúčtovanie TKO   9.1.2019  11.1.2019   303,16 € 
 151/2018  Vývoz TKO   Vývoz TKO   9.1.2019  11.1.2019   160,00 € 
 152/2018  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Prenájom plošina   9.1.2019  11.1.2019   15,82 €
 153/2018  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Prenájom plošina   9.1.2019  11.1.2019  92,57 €
           
     ROK 2019      
 1/2019  Dobr. požiarna ochrana   Členské príspevky členov DHZ  4.1.2019  7.1.2019  50,00 €
 2/2019  Anna Cupáková  Školenie  7.1.2019  7.1.2019   55,00 €
 3/2019   MiCOMP  Toner, aktualizácia programu   15.1.2019  25.1.2019   76,27 €
 4/2019  VSE  Vrátenie preplatku   15.1.2019    57,36 €
5/2019   innogy Slovensko s.r.o.  Plyn nedoplatok  18.1.2019  22.1.2019  231,25 € 
6/2019   IFO soft  Update programu   18.1.2019  22.1.2019    54,96 €
 7/2019   Poradca podnikateľa  Verejná správa - ročný prístup   22.1.2019  22.1.2019   117,00 €
8/2019   DOXX  Stravné lístky  25.1.2019  25.1.2019   737,04 €
9/2019   SLOVGRAM  Verejný rozhlas    29.1.2019  6.2.2019   38,40 €
10/2019   SOZA  Verejný rozhlas    1.2.2019  6.2.2019   20,40 €
11/2019   Drahoslava Dankaninová  Projekt - Zahumnianska ulica  1.2.2019  11.2.2019  960,00€
12/2019   Telekom  Faktúra telefón  6.2.2019  18.2.2019  19,99 €
13/2019   RAVOZA   NEAKCEPTOVANÁ  28.2.2019  -   2 400,00 €
14/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO   7.2.2019  11.2.201   160,00 €
15/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Plošina  7.2.2019  11.2.2019  23,75 € 
16/2019   VSE  Faktúra za elektrinu  7.2.2019  11.2.2019  200,00 €
17/2019   Innogy Slovensko s.r.o  Faktúra ta plyn  7.2.2019  11.2.2019  128,60 €
18/2019   Minet  Faktúra za telefón  8.2.2019  11.2.2019   1,20 € 
19/2019   RVC MI  Faktúra za knihy  11.2.2019  19.2.2019  33,00 €
20/2019   VSE  Faktúra za elektrinu   11.2.2019  19.2.2019  138,12 €
21/2019   IFOsoft  Update programu  19.2.2019  26.2.2019  150,72 €
22/2019   AG filter  Faktúra za filter, vrecká do vysávača  15.2.2019  15.2.2019  10,87 €
23/2019   Ing. Matúš Karas  Faktúra - účtovná závierka 4Q   25.2.2019  26.2.2019   245,00 €
24/2019   JUDr. Ing. Michal Plenta  Faktúra za poskytnuté právne služby  4.3.2019  6.3.2019  100,00€
 25/2019  Telekom  Faktúra za telefón  6.3.2019  18.3.2019  19,99 €
26/2019  innogy Slovensko s.r.o.  Faktúra za plyn  7.3.2019  12.3.2019   128,60 €
27/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  11.3.2019  12.3.2019  160,00 €
28/2019   VSE  Faktúra za elektrinu (VO)   14.3.2019  18.3.2019   103,36 €
29/2019   Minet  Faktúra za telefón   12.3.2019  12.3.2019   1,20 €
30/2019   Signo s.r.o.  Faktúra za zástavy   18.3.2019  20.3.2019  44,64 €
31/2019   SAFETYNOV  Faktúra za školenie BOZP  18.3.2019  20.3.2019  58,44 €
32/2019   TEMZIS  Faktúra za čistiace prostriedky   22.3.2019  28.3.2019  55,92 €
33/2019   MICOMP  Faktúra - úprava programu   22.3.2019  28.3.2019  36,00 €
34/2019   VVS  Faktúra za vodu  2.4.2019  5.4.2019  8,02 €
35/2019   BeeM Servis  Faktúra za služby spojené s GDPR  3.4.2019  16.4.2019    90,00 € 
36/2019   innogy Slovensko s.r.o.  Faktúra za plyn   4.4.2019  5.4.2019  128,60 €
37/2019   Telekom  Faktúra za telefón  8.4.2019  18.4.2019   19,99 €
38/2019   Minet   Faktúra za telefón  10.4.2019  16.4.2019   1,20 €
39/2019   VSE  Faktúra za elektrinu (VO)   11.4.2019  16.4.2019     97,31 €
 40/2019   MICOMP  Faktúra za tlačiareň, toner  18.4.2019  29.4.2019  562,61 €
41/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  12.4.2019  16.4.2019  190,37 €
42/2019   JUDr. Ing. Michal Plenta  Faktúra za poskytnuté právne služby  6.5.2019  9.5.2019   100,00€
43/2019    Ing. Matúš Karas   Faktúra - účtovná závierka 1Q   6.5.2019  9.5.2019  90,00 €
44/2019   Telekom  Faktúra za telefón  9.5.2019  20.5.2019  19,99 €
45/2019   VSE  Faktúra za elektrinu  9.5.2019  9.5.2019   200,00 €
46/2019   Minet  Faktúra za telefón  10.5.2019  13.5.2019   1,20 €
47/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Faktúra za plošinu  10.5.2019  13.5.2019   19,76 €
48/2019   Ing. Cyril Ciganoc  Faktúra za kontrolu has. prístrojov  10.5.2019  13.52019  50,00€
49/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  13.5.2019  21.5.2019   190,37€
50/2019   innogy Slovensko s.r.o.  Faktúra za plyn    15.5.2019  21.5.2019  128,60 €
 51/2019  VSE  Faktúra za elektrinu VO  17.5.2019  21.5.2019    82,13 €
52/2019   Disig a.s.  Elektronická pečať  24.5.2019  31.5.2019   32,40 €
53/2019   DOXX  Faktúra za stravné lístky  23.5.2019  23.5.2019   737,04 €
54/2019   Ing. Štefan Šesták -LONATER  Motorová kosačka  30.5.2019  31.5.2019   419,80 €
55/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Mulčovanie trávy  4.6.2019   5.6.2019   61,00 €
56/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO 5.6.2019  11.6.2019   190,37 €
57/2019   Telekom  Faktúra za telefón  7.6.2019  18.6.2019   20,82 €
58/2019   innogy Slovensko  Faktúra za plyn  7.6.2019  11.6.2019   128,60 €
59/2019   Poradca s.r.o. Kniha - Zákon o odpadoch  10.6.2019  11.6.2019   15,70 €
60/2019   Minet  Faktúra za telefón   12.6.2019   20.6.2019  1,20 €
61/2019   Ing. Štefan Šesták -LONATER  Faktúra - nákup materiálu, oprava kosačky  17.6.2019  20.6.2019   185,00 €
62/2019   Ing. Ján Kočiš BEPOP  Faktúra za služby - civilná ochrana  19.6.2019  20.6.2019   33,00 €
63/2019   VSE  Faktúra za elektrinu VO  19.6.2019  20.6.2019     70,76 €
 64/2019   MIPA  Faktúra spotrebný materiál (festival)  25.6.2019  2.7.2019   39,49 € 
65/2019   Reklama BOKA  faktúra za tlač - pozvánky  3.7.2019  4.7.2019  14,80 € 
66/2019   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  Faktúra za vodu  3.7.2019  4.7.2019   28,87 €
67/2019   JUDr. Ing. Michal Plenta  Faktúra za právne služby  3.7.2019;  4.7.2019  100,-€
68/2019   BeeM Servis s.r.o.  Faktúra za služby - GDPR  3.7.2019  4.7.2019  90,-€
69/2019  Innogy Slovensko  Faktúra za plyn  4.7.2019  8.7.2019   128,60 € 
70 /2019    Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  4.7.2019  8.7.2019  190,37 € 
71/2019    Mests. podnik služ. mesta Strážske  Faktúra - lavičky odvoz  4.7.2019  8.7.2019   27,60 €
 72/2019  Telekom  Faktúra za telefón  9.7.2019  18.7.2019   19,99 €
73/2019   Minet  Faktúra za telefón  10.7.2019  15.2019  1,20 €
74/2019   VSE  Faktúra za elektrinu (VO)  16.7.2019  16.7.2019   66,91 €
75/2019   Sponka s.r.o.  Faktúra - kancelársky materiál  18.7.2019  22.7.2019   104,00 €
 76/2019  Ing. Martúš Karas  Faktúra - účtovná závierka 2Q   30.7.2019  31.7.2019   90,00 €
 77/2019          
 78/2019   innogy Slovensko  Faktúra za plyn  6.8.2019  12.8.2019   128,60 €
79/2019   VSE  Faktúra za elektrinu  6.8.2019  12.8.2019   200,00 €
80/2019   Telekom  Faktúra za telefón  8.8.2019  19.8.2019  19,99 €
81/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  9.8.2019  12.8.2019   190,37€
82/2019   Minet  Faktúra za telefón  13.8.2019  19.8.2019   1,20 €
83/2019   VSE  Faktúra za elektrinu VO  14.8.2019  19.8.2019   68,41 €
 84/2019  Jozef Scholz - AUTODOPRAVA  Faktúra za autobus - Sarospatak  16.8.2019  19.8.2019   270,00 €
 85/2019   Green Wave Recycling  Mobilná skartácia dokumentov  22.8.2019  23.8.2019  90,-€
86/2019   Ing. Ján Kočiš - Bepop  Faktúra za služby - CO  2.9.2019  12.9.2019  100,-€
87/2019    JUDr. Ing. Michal Plenta  Faktúra za právne služby  4.9.2019  5.9.2019  100,- €
88/2019   innogy Slovensko  Faktúra za plyn  6.9.2019  9.9.2019  128,60€
89/2019   Telekom  Faktúra za telefón  9.9.2019  18.9.2019   21,46 €
90/2019   Minet  Faktúra za telefón  10.9.2019  18.9.2019   1,20 €
91/2019  Ing. Štefan Šesták -LONATE  Faktúra spotrebný materiál - kosenie  12.9.2019  16.9.2019  57,80 €
92/2019   VSE  Faktúra za elektrinu VO  12.9.2019  16.9.2019  79,76 €
93/2019   DOXX  Faktúra za stravné lístky  20.9.2019  18.9.2019   330,78 €
94/2019     Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  18.9.2019  18.9.2019   190,37 €
95/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz veľkoobjemový odpad  18.9.2019  18.9.2019  210,81 €
96/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz veľkoobjemový odpad  18.9.2019  18.9.2019  246,37 €
97/2019   BeeM Servis s.r.o.  Faktúra za služby GDPR  2.10.2019  4.10.2019   90,00€
 98/2019  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  7.10.2019  7.10.2019   190,37€
99/2019   Ing. Anna Mamajová  Faktúra za služby - audit  9.10.2019  11.10.2019  720,-€
100/2019    innogy Slovensko  Faktúra za plyn  9.10.2019  11.10.2019   128,60 €
101/2019   Telekom   Faktúra za telefón  10.10.2019  18.10.2019   19,99 €
102/2019   Premium BVK s.r.o.   Odchyt psov  10.10.2019  11.10.2019  45,00 € 
 103/2019  Minet  Faktúra za telefón   11.10.2019   11.10.2019    1,20 €
 104/2019  RVC Michalovce   Faktúra za knihu - "Praktická príručka pre kronikárov"   14.10.2019  16.10.2019   12,00 € 
 105/2019  VSE   Faktúra za elektrinu - VO  15.10.2019  16.10.2019  93,34 €
 106/2019  Ing. Matúš Karas    Faktúra - účtovná závierka 3Q   28.10.2019   4.11.2019  90,00 € 
 107/2019  Nadežda Stahorská   Faktúra za dopravu - Krosno  29.10.2019  4.11.2019  320,00 €
 108/2019  DOXX   Faktúra stravné lístky  6.11.2019  6.11.2019   306,00 €
 109/2019  VSE   Faktúra za elektrinu  7.11.2019   8.11.2019  200,00 €
 110/2019  innogy Slovensko  Faktúra za plyn  7.111.2019  8.11.2019   128,60 € 
 111/2019   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  Faktúra za vodu  7.11.2019  8.11.2019     27,26 €
 112/2019  Telekom  Faktúra za telefón  7.11.2019 18.11.2019  19,99 €
 113/2019  Online-group s.r.o.  Faktúra odznaky - Kolová hora  7.11.2019  7.11.2019  63,70 €
 114/2019   JUDr. Ing. Michal Plenta  Faktúra za právne služby  7.11.2019  7.11.2019   100,-€
 115/2019  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz VKK  8.11.2019 14.11.2019   101,23 €
 116/2019  Minet  Faktúra za telefón  11.11.2019  14.11.2019   1,20 €
 117/2019  CBS spol. s.r.o.  Faktúra za fotenie obce  13.11.2019  14.11.2019  190,80 €
 118/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz VKK  13.11.2019  14.11.2019   83,60 €
 119/2019  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  13.11.2019  14.11.2019   190,37 €
 120/2019 Mests. podnik služ. mesta Strážske  Faktúra za plošinu  13.11.2019  14.11.2019   26,26 €
 121/2019  VSE  Faktúra za elektrinu - VO  14.11.2019  18.11.2019   107,76 €
 122/2019  DOXX - Stravné listky   Faktúra za stravne lístky  18.11.2019  18.11.2019   209,58 €
 123/2019  MiCOMP  Faktúra za tonery  21.11.2019  22.11.2019   125,44 €
 124/2019  Ján Horňák - REKLAMS   Faktúra za tvorbu a dodávku kreslenej mapy, informačných tabúľ  21.11.2019  22.11.2019   500,00 € 
 125/2019  ROVKUR  Oprava kotla  28.11.2019   3.12.2019  103,46 €
 126/2019  BLANCHERE Illumination Central Europe  Faktúra za vianočné osvetlenie  29.11.2019  29.11.2019   357,60 € 
 127/2019  Územná organizácia DPO SR Michalovce  Faktúra za DHZ  3.12.2019  10.12.2019  50,00 €
 128/2019  Inprost s.r.o.   Faktúra za OBECNÉ NOVINY  4.12.2019  5.12.2019   93,60 €
 129/2019  Mests. podnik služ. mesta Strážske  Vývoz TKO  5.12.2019  5.12.2019   190,37 €
 130/2019 PETINA Ingrid Lineková   Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku  5.12.2019  10.12.2019  70,00 €
 131/2019   innogy Slovensko  Faktúra za plyn  6.12.2019  10.12.2019  128,60 €
 132/2019  decoLED   Faktúra vianočné osvetlenie  6.12.2019  6.12.2019   83,18 €
 133/2019  Mountfield SK  Vianočný strom + prislušenstvo  9.12.2019  9.12.2019   53,85 €
 134/2019  Ing. Ján Kočiš BEPOP  Faktúra za služby - CO  10.12.2019  10.12.2019   100,00 € 
 135/2019   Mests. podnik služ. mesta Strážske   Vývoz TKO (doúčtovanie)  10.12.2019  16.12.2019   107,05 € 
 136/2019  Minet   Faktúra za telefón  10.12.2019  16.12.2019   1,20 €
 137/2019  Telekom  Faktúra za telefón + mobil  11.12.2019  18.12.2019  55,71 €
 138/2019   VSE  Faktúra za elektrinu - VO   12.12.2019  16.12.2019   119,42 €
 139/2019  BeeM Servis s.r.o.  Faktúra za služby - GDPR      
 140/2019          
 141/2019          
 142/2019