Pozvánka na OZ - 17.09.2019

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2019 (utorok) o 18:00 hod. v malej zasadačke Obecného úradu Pusté Čemerné.

Program rokovania nájdete tu.