Poslanci

 Vo voľbách do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:

 

Iveta Holejová - zástupkyňa starostu obce

Obec Pusté Čemerné, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Pusté Čemerné.  Odmena zástupkyni starostu sa určuje na sumu 10,-€ mesačne.

 

Gabriel Hricik

Ing. Tomaš Melega

Štefan Mikloš

Igor Slepak 

 

 


Zásady odmeňovania poslancov nájdete v časti Zasadania obecného zastupiteľstva.