Komisie pri OZ

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda: Štefan Mikloš

Členovia: Iveta Holejová, Tomáš Melega, Igor Slepák 

 

MAJETKOVÉ PRIZNANIE VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV:

- ROK 2019 : Ing. Juraj Jevin, starosta obce - Majetkové priznanie za rok 2019 - TU