Zasadnutie OZ

Napísal: Juraj Jevin on 22. september 2015. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočni dňa 25.9.2015 (piatok) o 17.00 hod. na obecnom úrade. 

Pozvánku aj podklady pre rokovanie obecného zastupiteľstva nájdete tu

Všetky doklady týkajúce sa OZ nájdete v časti stránky -  Samospráva. Sekcia je priebežne aktualizovaná.