Schránka pripomienok a podnetov

Napísal: Juraj Jevin on 15. september 2015. Posted in aktuality

Občanom našej obce pribudla možnosť podať podnet, či pripomienku prostredníctvom poštovej schránky na obecnom  úrade. Táto schránka je označená nápisom "Podávanie pripomienok a podnetov".