Záverečné stanovisko

Napísal: Juraj Jevin on 27. júl 2015. Posted in aktuality

Zverejnenie záverečného stanoviska z procesu posudzovania navrhovanej činnosti "Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné", ktorej navrhovateľom je spoločnosť Železnice Slovenskej republiky.

Záverečné stanovisko je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrifikacia-trate-banovce-nad-ondavou-humenne