Informácia o aktualizácii

Napísal: Juraj Jevin on 08. jún 2015. Posted in aktuality

Do sekcie "Úradná tabuľa - Obecné zastupiteľstvo" boli pridané návrhy VZN a návrh vnútorného predpisu.

 Návrhy VZN:

    -  VZN č. 2/2015 o Trhovom poriadku pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Pusté Čemerné

    -  VZN č. 3/2015 o organizácii miestneho referenda

 Návrh:

    - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Pre rýchly prístup kliknite sem.