Oznam

Napísal: Juraj Jevin on 11. máj 2015. Posted in aktuality

Dňa 15. 5. 2015 (piatok) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu.

 Do nebezpečného odpadu patria tieto zložky:

a) opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel - z jednej domácnosti maximálne 4 pneumatiky, od súkromníkov, ktorí podnikajú v tejto oblasti sa pneumatiky neberú.

b) batérie a akumulátory

c) žiarovky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

d) opotrebované oleje z motorových vozidiel

e) elektroodpad - tu patria chladničky, mrazničky, televízory, počítače a iné elektrické spotrebiče.

f) potravinársky jedlý olej - v 2L fľašiach s označením jedlý olej.

Vymenovaný nebezpečný odpad môžte vyložiť v deň zberu na mostíky pred dom.