Zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu

on 14. máj 2014. Posted in aktuality

Dňa 22. 5. 2014 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu.

 

 

Do nebezpečného odpadu patria tieto zložky:

a) opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel - z jednej domácnosti maximálne 4 pneumatiky, od súkromníkov, ktorí podnikajú v tejto oblasti sa pneumatiky neberú.

b) batérie a akumulátory

c) žiarovky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

d) opotrebované oleje z motorových vozidiel

e) elektroodpad - tu patria chladničky, mrazničky, televízory, počítače a iné elektrické spotrebiče.

f) potravinársky jedlý olej - v 2L fľašiach s označením jedlý olej.

Vymenovaný nebezpečný odpad môžte vyložiť v deň zberu na mostíky pred dom.

 

Dňa 29. 5. 2014 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Do veľkoobjemového odpadu patria tieto zložky:
- kusy nábytku, gauče, matrace

- okná, dvere, plastový nábytok

- topánky, záchodové misy,

- a podobné veľkoobjemové veci, ktoré máte v domácnosti.

Vymenovaný veľkoobjemový odpad môžťe vyložiť v deň zberu na mostíky pred dom.