Oznámenie o strategickom dokumente - záverečné stanovisko

on 29. jún 2020. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné oznamuje občanom, že mu bolo dňa 29.06.2020 Okresným úradom Košice, odpor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené Oznámenie o strategickom dokumente - " Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja".

Dokument nájdete TU.