Oznámenie o začatí stavebného konania

on 22. apríl 2020. Posted in aktuality

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním k stavbe "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné".

 

Text oznámenia tu.

 

Termín zverejnenia 22.04.2020