Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné - ZRÚŠENÉ

on 10. marec 2020. Posted in aktuality

Urbariát pozemkové spoločenstvo Pusté Čemerné oznamuje svojim členom, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze hromadných podujatí ruší svoje valné zhromaždenie, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 14.3.2020.

 

O novom termíne konania Valného zhromaždenia bude Urbariát svojich členov písomne informovať.

Urbariát taktiež žiada svojich členov, aby o tejto skutočnosti informovali svojim známym alebo rodinu. Ďakujeme.