Usmernenie k šíreniu koronavírusu

on 09. marec 2020. Posted in aktuality

Ministerstvo vnútra vydalo usmernenie pre mestá a obce k zamedzeniu šírenia koronavírusu. Viac info tu:

Obec Pusté Čemerné informuje podľa pokynu Ministerstva vnútra Sekcie krízového riadenia doručeného mestám a obciam dňa 6.3.2020 v čase 18:28 hod o odporúčaniach a opatreniach pre mestá a obce. Ústredný krízový štáb odporúča mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia:

  • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
  • odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
  • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
  • informovať svojich zamestnancov,  aby dodržiavali pri plnení úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153