Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019

on 26. február 2020. Posted in aktuality

V súlade s  §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obec Puste Čemerné zverejňuje informáciu o vytriedení komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019

na úrovni:

23,17  %

 

Sadzba poplatku pre rok 2020 podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z. za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov v euro/t (platná od 1.3.2020 do 28.2.2021) je: 

22,- EUR

 

Dokument zverejnenia tu.