Verejná vyhláška - rekonštrukcia distribučného vedenia

on 23. august 2019. Posted in aktuality

Na obecnej tabuli pri obecnom úrade bola zverejnená Verejná vyhláška a situačné výkresy realizačného projektu pre rekonštrukciu distribučného vedenia v obci Pusté Čemerné.

Situácia stavby: 

- Pusté Čemerné NN V1

- Pusté Čemrné NN V2

- Pusté Čemrné NN V3