Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

on 13. jún 2019. Posted in aktuality

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť o zverejnení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“. 

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o  strategickom dokumente posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 25.06.2019 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26  Košice

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 9. posch., č. dverí 902 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.