Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

on 28. február 2019. Posted in aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pusté Čemerné  za kalendárny rok 2018 je:24,84  %

Sadza poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) je : 10,-EUR