Voľby prezidenta SR 2019

on pondelok, 25. február 2019, 20:03. Posted in Uncategorised

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

 

Zoznam kandidátov:

 1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

 2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

 3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

 4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

 5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

 6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

 7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

 8.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

 9.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

 10.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

 11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

 12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

 13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

 14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

 15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Komisie pri OZ

on pondelok, 27. marec 2017, 18:31. Posted in Uncategorised

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda: Štefan Mikloš

Členovia: Iveta Holejová, Tomáš Melega, Igor Slepák 

 

MAJETKOVÉ PRIZNANIE VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV:

- ROK 2019 : Ing. Juraj Jevin, starosta obce - Majetkové priznanie za rok 2019 - TU

 

 

 

Poslanci

on pondelok, 27. marec 2017, 18:10. Posted in Uncategorised

 Vo voľbách do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:

 

Iveta Holejová - zástupkyňa starostu obce

Obec Pusté Čemerné, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Pusté Čemerné.  Odmena zástupkyni starostu sa určuje na sumu 10,-€ mesačne.

 

Gabriel Hricik

Ing. Tomaš Melega

Štefan Mikloš

Igor Slepak 

 

 


Zásady odmeňovania poslancov nájdete v časti Zasadania obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

Ďalšie články...