Zverejnenie dokumentov na stránke

Napísal: Juraj Jevin on 23. november 2016. Posted in aktuality

Na stránke boli zverejnené dokumenty:

  • Návrh rozpočtu obce na rok 2017
  • Návrh VZN č. 3/2016 o Dani z nehnuteľnosti za rok 2017
  • Návrh VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2017
  • Návrh VZN č. 5/2016 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Pusté Čemerné

Dokumenty nájdete v sekcii Úradná tabuľa/ Zverejnené dokumenty alebo priamo tu.