Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné

Napísal: Juraj Jevin on 28. október 2016. Posted in aktuality

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné uznesením č. 30/2016 zo dňa 28.10. 2016 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné a určenie požiadaviek a náležitosti prihlášky.

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Čemerné Vyhlasuje

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné na 09.12.2016 v malej zasadačke OcÚ. 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Pusté Čemerné nájdete po kliknutí tu, alebo v sekcii Úradná tabuľa/Zverejnené dokumenty.