Aktualizácia dokumentov

on 17. december 2015. Posted in aktuality

Na stránku obce boli pridané nové dokumenty. 

 

Novoprijaté VZN nájdete tu

  • VZN č. 4/2015 Povodňový plán záchranných prác
  • VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016
  • VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Rozpočet obce na rok 2016 nájdete tu

 

Pridaný bol aj Sadzobník poplatkov. Ten nájdete v novej kategórii Rýchle informácie (na stránke v pravo) . Priamo si ho môžete pozrieť tu