Zverejnené dokumenty

on 26. november 2015. Posted in aktuality

Do sekcie "Úradná tabuľa/Zverejnené dokumenty" boli pridané dokumenty na pripomienkovanie.

 

Zverejnené dokumenty:

- NÁVRH- VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- NÁVRH - VZN č.5/2015 O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016

- NÁVRH - VZN č. 4/2015 Povodňový plán zachranných prác obce Pusté Čemerné