Zasadnutie OZ - 20.11.2015

on 16. november 2015. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.11.2015 (piatok) o 19,00 hod. na obecnom úrade.

Pozvánka na OZ s návrhom programu tu